< Psaltaren 110 >

1 Av David; en psalm. HERREN sade till min herre: "Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall." 2 Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender. 3 Villigt kommer ditt folk, när du samlar din här; i helig skrud kommer din unga skara inför dig, såsom daggen kommer ur morgonrodnadens sköte. 4 HERREN har svurit och skall icke ångra sig: "Du är en präst till evig tid efter Melki-Sedeks sätt." 5 Herren är på din högra sida, han skall krossa konungar på sin vredes dag. 6 Han skall hålla dom bland hedningarna, överallt skola döda ligga; han skall sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. 7 Ur bäcken skall han dricka på vägen; därför skall han upplyfta huvudet.

< Psaltaren 110 >