< Psaltaren 100 >

1 En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder. 2 Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop. 3 Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord. 4 Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn. 5 Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

< Psaltaren 100 >