< Jesaja 20 >

1 I det år då Tartan kom till Asdod, utsänd av Sargon, konungen i Assyrien -- varefter han ock belägrade Asdod och intog det -- 2 på den tiden talade HERREN genom Jesaja, Amos' son, och sade: "Upp, lös säcktygsklädnaden från dina länder, och drag dina skor av dina fötter." Och denne gjorde så och gick naken och barfota. 3 Sedan sade HERREN: "Likasom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota och nu i tre år varit till tecken och förebild angående Egypten och Etiopien, 4 så skall konungen i Assyrien låta fångarna ifrån Egypten och de bortförda från Etiopien, både unga och gamla, vandra åstad nakna och barfota, med blottad bak, Egypten till blygd. 5 Då skola de häpna och blygas över Etiopien, som var deras hopp, och över Egypten, som var deras stolthet. 6 På den dagen skola inbyggarna här i kustlandet säga: 'Se, så gick det med dem som voro vårt hopp, med dem till vilka vi flydde, för att få hjälp och bliva räddade undan konungen i Assyrien; huru skola vi då själva kunna undkomma?'"

< Jesaja 20 >