Kološanom 2

1 Hočem namreč, da veste, kako hud boj imam zaradi vas, in njih, ki so v Laodiceji, in vse, kateri niso videli obličja mojegu v mesu, 2 Da se potolažijo njih srca, združenih v ljubezni, in za vso bogastvo polnosti razuma, za spoznanje skrivnosti Boga in očeta in Kristusa, 3 V katerem so vsi zakladi modrosti in spoznanja skriti. 4 To pa pravim, da vas kdo ne prevara sè sladko besedo; 5 Kajti če sem tudi po mesu daleč, v duhu sem vendar z vami, radujoč se in gledajoč vašo rednost in trdnost vere vaše v Kristusa. 6 Kakor ste torej prejeli Kristusa Jezusa Gospoda, živite v njem; 7 Ukoreninjeni in sezidani v njem in utrjeni v veri, kakor ste se učili, rastoč v njej v zahvaljevanji. 8 Glejte, da vas kdo ne zapleni z modrijanstvom in prazno prevaro, po izročilu človeškem, po prvinah sveta in ne po Kristusu; 9 Ker v njem biva vsa polnost božanstva telesno, 10 In v njem ste napolnjeni, kateri je glava vsakega gospostva in oblasti; 11 V katerem ste bili tudi obrezani z obrezo ne storjeno z rokami, ko ste slekli telo mesnih grehov v obrezi Kristusovi; 12 Vred pokopani z njim v krstu, v katerem ste bili tudi vred zbujeni po veri kreposti Boga, kateri ga je zbudil izmed mrtvih. 13 In vas, ki ste bili mrtvi v grehih in neobrezi mesa svojega, oživil je z njim vred, odpustivši vam vse grehe; 14 Izbrisavši rokopis, zoper nas, po postavah, ki je bil nam nasproten, in tega je odpravil, pribivši ga sè žeblji na križ; 15 Ter slekel je poglavarstva in oblasti, in postavil očitno na ogled slavno zmagavši jih v njem. 16 Naj vas torej ne sodi kdo v jedi ali pijači, ali gledé praznika ali mlaja ali sobote, 17 Kar je prihodnjega senca, telo pa Kristusovo. 18 Nihče naj vas ne prekani hoteč v ponižnosti in čaščenji angelov, ko se peča s tem, česar ni videl, ker ga za nič napihuje mesno čustvo njegovo, 19 In ker se ne drži glave, iz česar vse telo po členovji in vezéh podpirano in zvezano raste v rasti Božji. 20 Če ste torej umrli s Kristusom prvinam sveta, kaj se vam, kakor da bi v svetu živeli, dajó postave: 21 ("Ne dotakni se, in ne pokusi, in ne potipaj!" 22 Kar je vse v pogubo po zlorabi), poleg zapovedi in ukov človeških, 23 Kar je sicer na videz modrost v samovoljni službi Božji in ponižnosti in neprizanesljivosti proti telesu, v nobenem čislu za napolnjenje mesa."