Nehemija 13

1 Na ta dan so brali Mojzesovo knjigo v občinstvu ljudstva; in tam je bilo najdeno zapisano, da naj Amónci in Moábci na veke ne bi prišli v Božjo skupnost; 2 ker niso srečali Izraelovih otrok s kruhom in vodo, temveč so zoper njih najeli Bileáma, da bi jih preklel: vendar je naš Bog prekletstvo obrnil v blagoslov. 3 Pripetilo se je torej, ko so slišali postavo, da so se od Izraela ločile vse mešane množice. 4 In pred tem je bil duhovnik Eljašíb, ki je imel nadzor nad sobo hiše našega Boga, zbližan k Tobiju: 5 in je zanj pripravil veliko sobo, kjer so vnaprej položili jedilne daritve, kadilo, posode, desetine od žita, novega vina in olja, kar je bilo zapovedano, da naj bo dano Lévijevcem, pevcem in vratarjem; in daritve duhovnikov. 6 Toda v vsem tem času nisem bil v Jeruzalemu, kajti v dvaintridesetem letu babilonskega kralja Artakserksa sem prišel h kralju in po določenih dneh sem od kralja prejel dovoljenje za odhod: 7 in prišel sem v Jeruzalem in razumel zlo, ki ga je Eljašíb storil Tobiju, s tem da mu je pripravil sobo v dvorih Božje hiše. 8 In to me je boleče užalostilo: zato sem iz sobe vrgel ven vse Tobijeve gospodinjske stvari. 9 Potem sem zapovedal in očistili so sobe: in tja sem ponovno prinesel posode iz Božje hiše, z jedilno daritvijo in kadilom. 10 Zaznal sem, da jim niso bili dani deleži Lévijevcev, kajti Lévijevci in pevci, ki so opravljali delo, so pobegnili vsak k svojemu polju. 11 Potem sem se pričkal z vladarji in rekel: „Zakaj je Božja hiša zapuščena?“In zbral sem jih skupaj in jih postavil na njihov kraj. 12 Potem je ves Juda prinesel desetino od žita in novega vina in olja v zakladnice. 13 In postavil sem zakladnike nad zakladnicami, duhovnika Šelemjája in pisarja Cadóka in izmed Lévijevcev, Pedajá: in poleg njih je bil Hanán, sin Zahúrja, sin Matanjá, kajti bili so šteti zveste in njihova služba je bila, da razdeljujejo svojim bratom. 14 „Spomni me, oh moj Bog, glede tega in ne izbriši mojih dobrih dejanj, ki sem jih storil za hišo mojega Boga in za njene službe.“ 15 V tistih dneh sem na sábat videl v Judu nekatere tlačiti vinske stiskalnice in prinašati snope in natovarjati osle; kakor tudi vino, grozdje, fige in vse vrste bremen, ki so jih na sábatni dan prinesli v Jeruzalem: in pričeval sem zoper njih na dan, na katerega so prodajali živež. 16 Tam notri so prebivali tudi možje iz Tira, ki so prinašali ribe in vse vrste blaga in na sábatni dan prodajali Judovim otrokom in v Jeruzalemu. 17 Potem sem se pričkal z Judovimi plemiči in jim rekel: „Kakšno zlo je to, ki ga delate in oskrunjate sábatni dan? 18 Mar niso tako počeli vaši očetje in ali ni naš Bog privedel vse to zlo nad nas in nad to mesto? Vendar nad Izrael prinašate več besa z oskrunitvijo sábate.“ 19 In pripetilo se je, ko so jeruzalemska velika vrata pred sábat pričenjala temneti, da sem zapovedal, naj se velika vrata zapro in jih zadolžil, da naj ne bodo odprta dokler ne mine sábat: in nekatere izmed svojih služabnikov sem postavil pri velikih vratih, da na sábatni dan ne bi bilo noter privedeno nobeno breme. 20 Tako so trgovci in prodajalci vseh vrst blaga enkrat ali dvakrat prenočili zunaj Jeruzalema. 21 Potem sem pričeval zoper njih in jim rekel: „Zakaj prenočujete okoli zidu? Če boste ponovno storili tako, bom svoje roke položil na vas.“Od tistega časa naprej niso več prišli na sábat. 22 In zapovedal sem Lévijevcem, da naj se očistijo in da naj pridejo in varujejo velika vrata, da sábatni dan naredijo svet. „Spomni se me, oh moj Bog, tudi glede tega in prizanesi mi glede na veličino svojega usmiljenja.“ 23 Tudi v tistih dneh sem videl Jude, ki so poročili žene iz Ašdóda, iz Amóna in iz Moába: 24 in njihovi otroci so govorili pol v ašdódskem jeziku in niso mogli govoriti judovskega jezika, temveč glede na jezik vsakega ljudstva. 25 In pričkal sem se z njimi in jih preklel in udaril nekatere izmed njih in izpulil njihove lase in jih primoral, da so prisegli pri Bogu, rekoč: „Svojih hčera ne boste dajali njihovim sinovom niti ne boste jemali njihovih hčera za svoje sinove ali zase.“ 26 Mar ni Salomon, Izraelov kralj, grešil s temi stvarmi? Pa vendar med mnogimi narodi ni bilo nobenega kralja podobnega njemu, ki je bil ljubljen od svojega Boga in ga je Bog naredil [za] kralja nad vsem Izraelom: kljub temu so celo njemu tuje žene povzročile, da je grešil. 27 Mar naj potem prisluhnemo vam, da bi delali vso to veliko zlo, da grešimo zoper našega Boga v poročanju tujih žena? 28 In eden izmed sinov Jojadája, sin Eljašíba, vélikega duhovnika, je bil zet Horónca Sanbaláta: zato sem ga pregnal od sebe. 29 „Spomni se jih, oh moj Bog, ker so omadeževali duhovništvo in zavezo duhovništva in Lévijevcev.“ 30 Tako sem jih očistil vseh tujcev in določil straže duhovnikov in Lévijevcev, vsakega pri svojem poslu; 31 in za dar lesa, ob določenih časih in za prve sadove. „Spominjaj se me, oh moj Bog, za vselej.“