Ezekiel 40

1 V petindvajsetem letu našega ujetništva, v začetku leta, na deseti dan meseca, v štirinajstem letu, potem ko je bilo mesto udarjeno, na prav isti dan, je bila nad menoj Gospodova roka in me privedla tja. 2 V Božjih videnjih me je privedel v deželo Izrael in me postavil na zelo visoko goro, pri kateri je bil kakor okvir mesta na jugu. 3 In privedel me je tja in glej, tam je bil mož, katerega videz je bil podoben videzu brona, z laneno vrvico v svoji roki in merilno trstiko; in stal je v velikih vratih. 4 In mož mi je rekel: „Sin človekov, glej, s svojimi očmi in poslušaj s svojimi ušesi in svoje srce naravnaj na vse to, kar ti bom pokazal; kajti z namenom, da ti jih lahko pokažem, si bil priveden sèm: vse to, kar vidiš, oznani Izraelovi hiši.“ 5 Glej obzidje zunaj, naokoli hiše in v človeški roki merilna trstika, šest komolcev dolga, po komolec in širino roke, tako je izmeril širino zgradbe, ena trstika; in višino, ena trstika. 6 Potem je prišel k velikim vratom, ki gledajo proti vzhodu in odšel gor po njegovih stopnicah in izmeril prag velikih vrat, ki je bil širok eno trstiko; in drugi prag velikih vrat, ki je bil širok eno trstiko. 7 In vsaka majhna soba je bila eno trstiko dolga in eno trstiko široka; in med majhnimi sobami je bilo pet komolcev; in prag velikih vrat, znotraj, pri preddverju velikih vrat, je bil eno trstiko [širok]. 8 Izmeril je tudi preddverje znotraj velikih vrat, ena trstika. 9 Potem je izmeril preddverje velikih vrat, osem komolcev; in njegovi podboji, dva komolca; in preddverje velikih vrat je bilo znotraj. 10 In majhne sobe velikih vrat proti vzhodu so bile tri na tej strani in tri na oni strani; te tri so bile ene mere: in podboji so imeli eno mero na tej strani in na oni strani. 11 In izmeril je širino vhoda velikih vrat, deset komolcev; in dolžino velikih vrat, trinajst komolcev. 12 Tudi prostora pred majhnimi sobami je bilo en komolec na tej strani in en komolec prostora je bilo na oni strani: in majhne sobe so bile šest komolcev na tej strani in šest komolcev na oni strani. 13 Potem je izmeril velika vrata od strehe ene majhne sobe do strehe druge: širina je bila petindvajset komolcev, vrata nasproti vratom. 14 Naredil je tudi podboje šestdesetih komolcev, celo podboj dvora naokoli velikih vrat. 15 In od pročelja velikih vrat vhoda do pročelja preddverja notranjih velikih vrat je bilo petdeset komolcev. 16 In tam so bila ozka okna k majhnim sobam in k njihovim podbojem znotraj, naokoli velikih vrat in podobno k obokom: in okna so bila naokoli navznoter sobe: in na vsakem podboju so bila palmova drevesa. 17 Potem me je privedel v zunanji dvor in glej, tam so bile sobe in tlak, narejen za dvor naokoli: trideset sob je bilo na tlaku. 18 In tlak, ki je bil pri strani velikih vrat, nasproti dolžine velikih vrat, je bil nižji tlak. 19 Potem je izmeril širino od sprednjega dela spodnjih velikih vrat do sprednjega dela notranjega dvora zunaj, sto komolcev proti vzhodu in proti severu. 20 In velika vrata zunanjega dvora, ki so gledala proti severu, izmeril je njihovo dolžino in njihovo širino. 21 In njihove majhne sobe so bile tri na tej strani in tri na oni strani; in njihovi podboji in njihovi oboki so bili po meri prvih vrat: njihova dolžina je bila petdeset komolcev in širina petindvajset komolcev. 22 In njihova okna in njihovi oboki in njihova palmova drevesa so bila po meri velikih vrat, ki gledajo proti vzhodu; in k tem so se vzpeli po sedmih stopnicah; in njihovi oboki so bili pred njimi. 23 In velika vrata notranjega dvora so bila nasproti velikih vrat proti severu in proti vzhodu; in od velikih vrat do velikih vrat, je izmeril sto komolcev. 24 Po tem me je privedel proti jugu in glej velika vrata proti jugu: in izmeril je njene podboje in njene oboke, glede na te mere. 25 In v njej so bila okna in njihovi oboki naokoli, podobni tistim oknom: dolžina je bila petdeset komolcev in širina petindvajset komolcev. 26 In tam je bilo sedem stopnic, da se gre gor do njih in njeni oboki so bili pred njimi: in ta so imela palmovi drevesi, eno na tej strani in drugo na oni strani, na njenih podbojih. 27 In v notranjem dvoru, proti jugu, so bila velika vrata: in od velikih vrat do velikih vrat je proti jugu izmeril sto komolcev. 28 In privedel me je v notranji dvor pri južnih velikih vratih: in južna velika vrata je izmeril glede na te mere; 29 in njene majhne sobe in njeni podboji in njeni oboki, glede na te mere: in tam so bila okna v njej in njeni oboki naokoli: in ta so bila petdeset komolcev dolga in petindvajset komolcev široka. 30 In oboki naokoli so bili petindvajset komolcev dolgi in pet komolcev široki. 31 In njegovi oboki so bili proti skrajnemu dvoru; in palmova drevesa so bila na njihovih podbojih: in gor do njih je vodilo osem stopnic. 32 In privedel me je v notranji dvor proti vzhodu: in izmeril je velika vrata glede na te mere. 33 In njegove majhne sobe in njegovi podboji in njegovi oboki so bili glede na te mere: in tam so bila okna in v njihovih obokih naokoli: to je bilo petdeset komolcev dolgo in petindvajset komolcev široko. 34 In njihovi oboki so bili proti zunanjemu dvoru; in palmova drevesa so bila na njihovih podbojih, na tej strani in na oni strani: in gor do njih je vodilo osem stopnic. 35 In privedel me je k severnim velikim vratom in jih izmeril glede na te mere; 36 njihove majhne sobe, njihovi podboji in njihovi oboki in okna k tem naokoli: dolžina je bila petdeset komolcev in širina petindvajset komolcev. 37 In njihovi podboji so bili proti skrajnemu dvoru; in palmova drevesa so bila na njihovih podbojih, na tej strani in na oni strani: in gor do njih je vodilo osem stopnic. 38 In sobe in njihovi vhodi so bili ob podbojih velikih vrat, kjer so prali žgalno daritev. 39 In v preddverju velikih vrat sta bili dve mizi na tej strani in dve mizi na oni strani, da na njih zakoljejo žgalno daritev in daritev za greh in daritev za prestopek. 40 In zunaj ob strani, kakor gre kdo gor k vhodu severnih velikih vrat, sta bili dve mizi; in na drugi strani, ki je bila pri preddverju velikih vrat, sta bili dve mizi. 41 Štiri mize so bile na tej strani in štiri mize na oni strani, pri straneh velikih vrat; osem miz, na katerih so klali svoje daritve. 42 In štiri mize so bile iz klesanega kamna za žgalno daritev, komolec in pol dolge in komolec in pol široke in en komolec visoke, na katere so prav tako položili orodje, s katerim so zaklali žgalno daritev in klavno daritev. 43 In znotraj so bili kavlji, dlan široki, pritrjeni naokoli: in na mizah je bilo meso daru. 44 In zunaj notranjih velikih vrat, so bile sobe pevcev notranjega dvora, ki je bil ob strani severnih velikih vrat; in njihov položaj je bil proti jugu: tista ob strani vzhodnih velikih vrat so imela položaj proti severu. 45 In rekel mi je: „Ta soba, katere položaj je proti jugu, je za duhovnike, čuvaje oskrbe hiše. 46 In soba, katere položaj je proti severu, je za duhovnike, čuvaje oskrbe oltarja: to so Cadókovi sinovi med Lévijevimi sinovi, ki so prišli blizu h Gospodu, da mu služijo. 47 Tako je izmeril dvor, sto komolcev dolg in sto komolcev širok, štirioglat; in oltar, ki je bil pred hišo. 48 In privedel me je k preddverju hiše in izmeril vsak podboj preddverja, pet komolcev na tej strani in pet komolcev na oni strani: in širina velikih vrat je bila tri komolce na tej strani in tri komolce na oni strani. 49 Dolžina preddverja je bila dvajset komolcev in širina enajst komolcev; in privedel me je poleg stopnic, po katerih so se dvignili do njega: in tam so bili stebri pri podbojih, eden na tej strani, drugi pa na oni strani.