< Књига Немијина 10 >

1 А који запечатише беху ови: Немија Тирсата, син Ахалијин, и Седекија, 2 Серај, Азарија, Јеремија, 3 Пасхор, Амарија, Малхија, 4 Хатус, Севанија, Малух, 5 Харим, Меримот, Овадија, 6 Данило, Гинетон, Варух, 7 Месулам, Вија, Мијамин, 8 Мазија, Вилгај, Семаја; то беху свештеници; 9 А Левити: Исус син Азанијин Винуј између синова Инададових, Кадмило, 10 И браћа њихова: Севанија, Одија, Келита, Фелаја, Анана, 11 Миха, Реов, Асавија, 12 Захур, Серевија, Севнија, 13 Одија, Ваније, Венинуј; 14 Главари народни: Фарос, Фат-Моав, Елам, Затуј, Ваније, 15 Вуније, Азгад, Вивај, 16 Адонија, Вигвај, Адин, 17 Атир, Језекија, Азур, 18 Одија, Асум, Висај, 19 Ариф, Анатот, Навај, 20 Магфија, Месулам, Езир, 21 Месизавеило, Садок, Јадва, 22 Фелатија, Анан, Анаја, 23 Осија, Ананија, Асув, 24 Лоис, Филеја, Совик, 25 Реум, Асавана, Маија, 26 Ахија, Анана, Ганан, 27 Малух, Харим, Вана. 28 И остали народ, свештеници, Левити, вратари, певачи, нетинеји и сви који се одвојише од народа земаљских к закону Божјем, жене њихове, синови њихови и кћери њихове, сви који знаху и разумеваху, 29 Присташе с браћом својом, главарима својим, и дођоше те се заклеше и клетвом завезаше да ходимо по закону Божијем, који је дат преко Мојсија, слуге Божијег, и да држимо и извршујемо све заповести Господа Бога свог и законе Његове и уредбе Његове. 30 И да не дајемо кћери својих народима земаљским, нити кћери њихових да узимамо за синове своје. 31 И од народа земаљских који донесу трг или какву год храну у суботу на продају, да не узимамо у суботу ни у други свети дан, и да остављамо седме године да почива земља и опраштамо сваки дуг. 32 И постависмо себи уредбу да дајемо сваке године трећину сикла на службу у дом Бога свог: 33 На хлебове постављене, на дар свагдашњи и жртву паљеницу свагдашњу за суботе, за младине и за празнике, и на светињу и на жртве за грех да се очишћа Израиљ, и на свако дело у дому Бога нашег. 34 И бацасмо жреб за свештенике и Левите и народ ради ношења дрва да се доноси у дом Бога нашег по домовима отаца наших на време од године до године, да гори на олтару Господа Бога нашег, како пише у закону; 35 И да доносимо првине од земље своје и првине од сваког рода од сваког дрвета од године до године у дом Господњи; 36 И првенце од синова својих и стоке своје, како пише у закону, и првенце од говеда својих и од оваца својих да доносимо у дом Бога свог свештеницима који служе у дому Бога нашег; 37 И првине теста свог и приносе своје и род од свих дрвета, вино и уље да доносимо свештеницима у клети дома Бога свог, и Левитима десетак од земље своје, и Левити да узимају десетак по свим местима где урадимо; 38 И да буде свештеник, син Аронов с Левитима кад Левити узимају десетак, и да Левити доносе десетак од десетка у дом Бога нашег, у клети, у спреме његове. 39 Јер у те клети дужни су синови Израиљеви и Левити доносити принос од жита, од вина и уља, где су свети судови, и свештеници који служе, и вратари и певачи, да не остављамо дом Бога свог.

< Књига Немијина 10 >