< 1. Књига дневника 8 >

1 А Венијамин роди Велу првенца свог, Асвила другог, и Ару трећег, 2 Ноја четвртог, и Рафу петог. 3 А синови Велини беху: Адар и Гира и Авијуд, 4 И Ависија и Наман и Ахоја, 5 И Гира и Сефуван и Урам. 6 А ови беху синови Ехудови, беху поглавари домова отачких онима који живљаху у Гаваји, те их преселише у Манахат: 7 Наман и Ахија и Гира, он их пресели; и роди Узу и Ахијуда. 8 А Сарајим, пошто их посла, роди синове у земљи моавској с Усимом и Варом женама својим. 9 Роди с Одесом, женом својом Јовава и Сивију и Мису и Малхама, 10 И Јеуса и Сахију и Мирму; ти беху синови његови, поглавари домова отачких. 11 А с Усимом роди Авитова и Елфала. 12 И синови Елфалови беху: Евер и Мисам и Самед; он сазида Онан и Лод и села његова; 13 И Верија и Сема, који беху поглавари домова отачких онима који живљаху у Ејалону; он испираше становнике гатске; 14 А Ахио, Сасак и Јеремот, 15 И Зевадија и Арад и Адер, 16 И Михаило и Јеспа и Јоха беху синови Веријини; 17 А Завадија и Месулам и Езекије и Евер, 18 И Исмерај и Језлија и Јовав беху синови Елфалови; 19 А Јаким и Зихрије и Зивдије, 20 И Елинај и Зилтај и Елило, 21 И Адаја и Вераја и Симрат беху синови Семини; 22 А Јесван и Евер и Елило, 23 И Авдон и Зихрије и Анан, 24 И Ананија и Елам и Антонија, 25 И Јефедија и Фануило беху синови Сасакови; 26 А Самсерај и Сеарија и Готолија, 27 И Јересија и Илија и Зихрије беху синови Јероамови. 28 То беху поглавари домова отачких по породицама својим, и наставаху у Јерусалиму. 29 А у Гаваону наставаше отац Гаваону; а жени му беше име Маха. 30 А син првенац његов беше Авдон, па Сур и Кис и Вал и Надав, 31 И Гедор и Ахијо и Захер, 32 И Миклот, који роди Симеју. И они живљаху према браћи својој у Јерусалиму с браћом својом. 33 А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Јонатана и Малхисуја и Авинадава и Есвала. 34 А син Јонатанов беше Меривал; а Меривал роди Миху; 35 А Мишини синови беху: Фитон и Малех и Тареја и Ахаз. 36 А Ахаз роди Јоаду; а Јоада роди Алемета и Азмавета и Зимрија. А Зимрије роди Мосу; 37 А Моса роди Винеју; а његов син беше Рафа, а његов син Елеаса, а његов син Асило. 38 А Асило имаше шест синова, којима су имена: Азрикам, Вохеруј и Исмаило и Сеарија, и Овадија и Анан. Ти сви беху синови Асилови. 39 А синови Исека брата његовог: Улам првенац му, Јеус други, и Елифелет трећи. 40 И беху синови Уламови јунаци, који натезаху лук, и имаху много синова и унука, сто и педесет. Сви ти беху од синова Венијаминових.

< 1. Књига дневника 8 >