Polish Updated Gdansk Bible

Table of Contents:
Description:
Name:
Święta Biblia
English:
Polish Updated Gdansk Bible
Language:
Polish [ Polskie ] pol
Source:
Fundacja Wrota Nadziei
Source Version:
2/21/2024
Copyright:
CC Attribution NoDerivatives 4.0
Published:
2018
Additional Information:
© 2019 Gate of Hope Foundation
The publisher authorizes all copying and distribution of this work both in part and in its entirety, under the condition that it is done completely free of charge and that the content remains completely unchanged. Distribution for commercial purposes requires written permission from the Foundation.
Gate of Hope Foundation
ul. Armii Ludowej 71b lok. 26
87-100 Toruń, Polska
www.wrotanadziei.org

© 2019 Fundacja Wrota Nadziei
Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.
Fundacja Wrota Nadziei
ul. Armii Ludowej 71b lok. 26
87-100 Toruń, Polska
www.wrotanadziei.org
Downloads:
Purchase / Buy:
Source Downloads: