< Lukas 4 >

1 A IESUS, me dir en Ngen saraui, puredo sang Iordan, o Ngen kotin kalualang i nan sap tan. 2 O wia songesong pan tewil ran pangaul. A sota kotin konot ni ran oko. Ran akan lao imwisokela ap men konot. 3 Tewil ap indai ong i: Ma komui sapwilim en Kot, en masani ong takai wet, a en wiala prot. 4 A Iesus kotin sapeng i masani: A intingidier: Kaidin prot eta, me aramas en memaureki, pwe masan en Kot akan. 5 Tewil ap kaluadalang i pon nana ileile eu o kasala ong i wein sappa karos ni marep taieu. 6 Tewil indang i: I pan ki ong komui manaman pukat karos o a lingan, pwe a muei ong ia er, a i pan ki ong, me i mauki. 7 Ari, ma komui pan pongi ia, karos ap pan sapwilim omui la. 8 Iesus kotin sapeng i masani: A intingidier: Koe en pongi ong Kaun om Kot; i eta, koe en papa. 9 I ap kalualang i Ierusalem o kauada i pon kongkong en im en kaudok o indai ong i: Ma komui sapwilim en Kot, kasedi pein komui, 10 Pwe a intingidier: A pan kasilaki sapwilim a tounlang kai komui, pwen apapwali komui. 11 O wa komui nan lim ar akan, pwe aluwilu omui der dipikelekel ni takai eu. 12 Iesus kotin sapeng masani ong i: A lolokido, koe ender kasongesong Kaun om Kot! 13 Tewil lao kanikiela songesong karos, ap muei sang i ansau kis. 14 Iesus ap kotin pure dong Kaliläa ni roson en Ngen, ap indand sili nan sap karos me mi imp a. 15 A kotin kaukawewe nan ar sinakoke kan, o karos kapinga i. 16 A kotin lel Nasaret, wasa a kotin kakairida ia, ap kotilong song nan sinakoke duen a kin wiada ni ran en sapat o kotida, pwen wadok. 17 Puk en saukop Iesaia ap wisike dong i a lao lim pasang puk o ap diarada wasa o me intingidier: 18 Ngen en Kaun kotikot re i, i me a keie kin ia da, pwen padaki ong me samama kan rongamau. A kadar ia do, pwen kaloki ong me salidi kan, me ren saladokela, o me maskun akan pan kilang wasa, o me patau kan pan maioda, 19 O kaloki saunpar mau en Kaun o. 20 A kotin lim pena puk o ap kupure ong me papa men o kotidi. Mas en karos nan sinakoke kangkakil i. 21 I ari tapiada masani ong irail: Kisin likau wet pwaidar mo’mail ran wet. 22 Ir karos ap kadede o puriamuiki masan kompok kan, me pwili sang silang i, ap indada: Kaidin i nain Iosep? 23 A ap kotin masani ong irail: Nan melel, komail pan indang ia karaseras wet: Saunwini, sauasa pein uk! Pwe se rongadar duen song kapuriamui, me wiauier nan Kapernaum; ari kom pil wiada dueta wasa et nan sap omui. 24 A kotin masani: Melel I indai ong komail, sota saukop amen me konekon nan sap we. 25 A melel I indai ong komail, li odi toto mi nan Israel ni muein Elias, ni ansau nanlang matata par silu o saunipong wonu, ni lek lapalap kipadi sap karos; 26 A sota amen, me Elias pakadar wong, pwe ren li odi men nan Sarepta nan sap Sidon. 27 O me tuketuk kan me toto nan Israel ni muein saukop Elias, a sota amen re’rail, me kelailadar, pwe Naeman eta men Sirien. 28 Karos, me mi nan sinakoke ni ar rongadar mepukat, ap makar kida kaualap, 29 Re udar sikonlar i sang kanim o, o kalualang i pon kailan dol o, wasa ar kanim kakaudar ia, pwen kasedi sang ia, 30 A i kotin weid nan pung ar, kotila sang irail. 31 I ari kotilang Kapernaum kanim en Kaliläa, o kotin kawewe ong irail ni ran en sapat akan. 32 Irail ari puriamuiki a padak, pwe a masan me manaman. 33 A aramas amen mi nan sinakoke, me ngen en tewil saut amen ti po a, me weriwer laud, 34 Inda: Ko sang kit, menda re omui kit Iesus en Nasaret! Kom kotido, en kawe kit ala. I asa, me komui nain Kot saraui. 35 Iesus ap kidaue i masani: Nenenla o ko sang re a. Tewil lao kasedi i nan pung arail, ap koiei sang re a, sota me sued kot a wiai ong i. 36 Irail karos ap puriamui kila, kasokasoi nan pung arail indada: Dakot masan pot et? Pwe a masan manaman o roson ong ngen saut akan, irail ap kin ko wei sang. 37 I ari indand sili nin sap karos wasa o. 38 I ap kotida sang nan sinakoke, ap kotilong ong nan im en Simon. A saulap en Simon me somau karakar. Irail ari poekipoeki i re a. 39 I ari koti dong i masani ong somau o, ap madang ko sang, i ari madang paurida papa irail. 40 Katipin lao kirilar, rap wa dong i ar luet akan karos. I ari kotikidang amen amen lim a kan, kakelail ir ada. 41 O tewil akan pil kowei sang ren me toto, me weriwer indada: Komui sapwilim en Kot. I ari kotin kidau ir ada, o sota mueid ong irail, en lokaia, pwe re asa, me i Kristus. 42 A lao wasa ran a kotilang wasa rir, a pokon o raparapaki i, re pokon dong i o kolekol i pwen der koti wei sang irail. 43 A i kotin masani ong ir: I pil pan padaki rongamau en wein Kot nan kanim tei ko, pwe i me I pakadar kidor. 44 A i kotin padapadak nan sinakoke en Kaliläa kan.

< Lukas 4 >