< Hoseas 12 >

1 Efra'im higer efter vind, han jager efter østenvær; hele dagen dynger han op løgn og ødeleggelse; de inngår pakt med Assur, de fører olje til Egypten. 2 Herren har trette med Juda, og han skal hjemsøke Jakob for hans ferds skyld, betale ham efter hans gjerninger. 3 I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. 4 Han kjempet med engelen og vant; han gråt og bad ham om nåde; i Betel møtte han ham, og der talte han med oss. 5 Og Herren, hærskarenes Gud - Herren er det navn han skal kalles med. 6 Og du - til din Gud skal du vende om; hold fast ved miskunnhet og rett, og bi stadig på din Gud! 7 I Kana'ans hånd er det falsk vekt; å gjøre urett er hans lyst. 8 Og Efra'im sier: Ja, jeg er blitt rik, har vunnet mig gods; men i alt mitt strev skal ingen kunne finne nogen urett - nogen synd. 9 Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land; jeg vil ennu la dig bo i telt likesom i høitidsdagene. 10 Jeg har talt til profetene, og jeg har latt dem se syner i mengde, og gjennem profetene har jeg talt i lignelser. 11 Er Gilead fullt av misgjerninger, så skal de også bli rent til intet; har de ofret okser i Gilgal, så skal og deres altere bli som stenrøser langsmed markens furer. 12 Jakob flyktet til Arams land, Israel tjente for å vinne en hustru - for å vinne en hustru voktet han får. 13 Men ved en profet førte Herren Israel op fra Egypten, og ved en profet voktet han det. 14 Efra'im har vakt bitter harme; derfor skal hans Herre la hans blodskyld komme over ham, og hans hån skal han gjengjelde ham.

< Hoseas 12 >