< Jób 8 >

1 Akkor felele a sukhi Bildád, és monda: 2 Meddig szólasz még efféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél? 3 Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a Mindenható elforgatja-é az igazságot? 4 Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. 5 De ha te az Istent buzgón keresed, és a Mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz; 6 Ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. 7 És ha előbbi állapotod szegényes volt, ez utáni állapotod boldog lesz nagyon. 8 Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra! 9 Mert mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék e földön. 10 Nem tanítanak-é meg azok téged? Nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívök szerint néked?! 11 Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül? 12 Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad. 13 Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, a kik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész. 14 Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló. 15 Házára támaszkodik, és nem áll meg; kapaszkodik belé, és nem marad meg. 16 Bő nedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén. 17 Gyökerei átfonódnak a kőhalmon; átfúródnak a szikla-rétegen. 18 Ámha kiirtják helyéről, megtagadja ez őt: Nem láttalak! 19 Ímé ez az ő pályájának öröme! És más hajt ki a porból. 20 Ímé az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ád előmenetelt. 21 Még betölti szádat nevetéssel, és ajakidat vigassággal. 22 Gyűlölőid szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül.