< Ezekiela 32 >

1 EIA kekahi, i ka umikumamalua o ka makahiki, i ka malama umikumamalua, i ka la mua o ka malama, hiki mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la, 2 E ke keiki a ke kanaka, e hoomaka i ke kanikau no Parao ke alii no Aigupita, a e olelo aku ia ia, Ua like oe me ka liona opiopio o na lahuikanaka, a ua like hoi oe me ke kohola iwaena o na kai; a ua puka mai oe me kou mau muliwai, a hoolepo oe i ko lakou mau wai me kou mau wawae, a ua hoolepo hoi i ko lakou mau muliwai. 3 Ke i mai nei Iehova ka Haku penei; Nolaila, e hohola aku au i ka'u upena maluna ou me ka lehulehu kanaka he nui, a e lawe mai lakou ia oe iloko o ka'u upena. 4 Alaila, e waiho iho au ia oe maluna o ka aina, a e hoolei aku ia oe ma ke kula, a e hoonoho i na manu a pau o ka lewa maluna, a e hoomaona aku i na holoholona o ka honua a pau ia oe. 5 A e kau aku au i kou io maluna o na mauna, a e hoopiha i na awawa me kou kiekie. 6 A e hoopulu au me kou koko i ka aina e au ai oe, a hiki i na mauna; a e piha na muliwai ia oe. 7 A hoopio aku au ia oe, e uhi au i ka lani, a e hoolilo i kona mau hoku i eleele; a e uhi au i ka la i kekahi ao, aole e haawi ka mahina i kona malamalama. 8 O na mea malamalama olinolino o ka lani, oia ka'u e hoolilo ai i pouli maluna ou, a e hoonoho i ka pouli maluna o kou aina, wahi a Iehova ka Haku. 9 A e hoopioloke au i ka naau o na kanaka he nui, i ko'u lawe ana i kou lukuia iwaena o na lahuikanaka, iloko o na aina au i ike ole ai. 10 A e hoomakau aku au i na lahuikanaka he nui nou, a e weliweli loa ko lakou mau alii nou i kuu wa e hoowiliwili ai i ka'u pahikaua imua o lakou; a e haalulu lakou i kela manawa keia manawa, kela kanaka keia kanaka no kona ola iho, i kou la e haule ai. 11 No ka mea, ke i mai nei Iehova ka Haku, penei; E hiki mai no ka pahikaua a ke alii o Babulona, maluna ou. 12 Ma na pahikaua a ka poe ikaika e hoohaule ai au i kou lehulehu, o na mea ikaika o na lahuikanaka, lakou a pau: a e hookai lakou i ka hauohano o Aigupita, a e pau i ka lukuia ko laila lehulehu. 13 E luku hoi i ko laila mau holoholona a pau ma ka pili ana o na wai nui, aole e hana ino hou ka wawae kanaka ia lakou, aole hoi ka maiuu o na holoholona e hana ino hou ia lakou. 14 Alaila e hoemi au i ko lakou mau wai, a e hookahe i ko lakou mau muliwai e like me ka aila, wahi a Iehova ka Haku. 15 Aia hooneoneo aku au i ka aina Aigupita, a e hooneleia ka aina i ko laila mea i paapu ai, a e pepehi aku au i ka poe a pau e noho ana malaila, alaila e ike lakou owau no Iehova. 16 Eia ko kanikau e kanikau ai lakou ia ia; e kanikau no na kaikamahine o na lahuikanaka ia ia; oia o Aigupita a me kona lehalehu a pau ka lakou e kanikau ai, wahi a Iehova ka Haku. 17 Eia hoi kekahi, i ka umikumamalua o ka makahiki, i ka la umikumamalima, hiki mai la ka olelo a Iehova ia'u, i mai la, 18 E ke keiki a ke kanaka, e auwe oe no ka lehulehu o Aigupita, a e hooiho ia lakou, ia ia, a me na kaikamahine o na lahuikanaka kaulana, i na wahi olalo o ka honua me ka poe iho ilalo i ka lua. 19 Ua oi aku kou nani mamua owai? e iho oe, a e hoomoeia me ka poe i okipoepoe ole ia. 20 Iwaenakonu o ka poe i pepehiia me ka pahikaua, e haule ai lakou; ua haawiia ia i ka pahikaua: e alako oe ia ia a me kona mau lehulehu a pau. 21 E olelo ia ia ka poe ikaika iwaena o ka poe ikaika mai loko mai o ka po, me ka poe kokua ia ia; ua iho ilalo lakou, ua moe okipoepoe ole ia, i make i ka pahikaua. (Sheol h7585) 22 Malaila o Asura a me kona lehulehu a pau, ua puni ia i kona mau luakupapau; ua pau lakou i ka pepehiia, ua haule i ka pahikaua: 23 Ka poe ua haawiia na luakupapau ia lakou ma na aoao o ka lua, a ua puni kona luakupapau i kona poe; pau lakou i ka popehiia, haule i ka pahikaua, na mea i hoomakau aku ma ka aina o ka poe ola. 24 Malaila o Elama a me kona lehulehu a pau a puni kona luakupapau, pau lakou i ka pepehiia, ua haule hoi i ka pahikaua; na mea i iho okipoepoe ole ia ilalo i na wahi lalo o ka honua, ka poe i hana i na mea hooweliweli ma ka aina o ka poe ola, aka, ua hali lakou i ko lakou hoinoia me ka poe iho ilalo i ka lua. 25 Ua hoonoho lakou i wahi moe nona iwaena o ka poe i pepehiia me kona lehulehu a pau, ua puni i kona mau luakupapau, ua okipoepoe ole ia lakou a pau, ua pepehiia i ka pahikaua; ua haawiia ko lakou mea makau ma ka aina o ka poe ola, aka, ua halihali lakou i ko lakou hoinoia me ka poe iho ilalo i ka lua: ua waihoia'ku oia mawaenakonu o ka poe i pepehiia, 26 Malaila o Meseka, a me Tubala, a me kona lehulehu a pau, ua puni oia i kona mau luakupapau; ua okipoepoe ole ia lakou a pau, ua pepehiia lakou i ka pahikaua, ua haawi lakou i ko lakou mea makau ma ka aina o ka poe ola. 27 Aole hoi lakou e moe pu me ka ikaika i haule o ka poe okipoepoe ole ia, ka poe i iho ilalo i ka po me ko lakou mau mea oi o ke kaua; ua waiho iho lakou i ka lakou mau pahikaua malalo iho o ko lakou mau poo; a maluna aku o ko lakou mau iwi ko lakou mau hewa, he mau mea nae e weliweli ai ka poe ikaika ma ka aina o ka poe ola. (Sheol h7585) 28 Oia, e uhaiia oe iwaena o ka poe okipoepoe ole ia, a e moe pu me ka poe i pepehiia i ka pahikaua. 29 Malaila o Edoma, me kona mau moi, a me kona mau alii a pau, na mea me ko lakou ikaika i waiho pu ia me na mea i pepehiia i ka pahikaua, e moe pu lakou me ka poe okipoepoe ole ia, a me ka poe iho ilalo i ka lua. 30 Malaila na moi o ke kukuluakau, lakou a pau, a me ko Zidona a pau, na mea iho pu ilalo me ka poe i pepehiia; me ko lakou mea makau, ua hilahila lakou i ko lakou ikaika; a ua moe okipoepoe ole ia lakou me ka poe i pepehiia i ka pahikaua, a e halihali lakou i ko lakou hoinoia me ka poe iho ilalo i ka lua. 31 E ike aku o Parao ia lakou, a e hooluoluia oia i kona lehulehu a pau, o Parao a me kona poe kaua a pau i pepehiia i ka pahikaua, wahi a Iehova ka Haku. 32 No ka mea, ua haawi au ia ia i mea hooweliweli no'u ma ka aina o ka poe ola; aka, e hoomoeia oia iwaenakonu o ka poe okipoepoe ole ia, me ka poe i pepehiia i ka pahikaua, o Parao a me kona lehulehu a pau, wahi a Iehova ka Haku.

< Ezekiela 32 >