< ⲖⲞⲨⲔⲞⲚ 8 >

1 ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲓ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲩⲛⲉⲙⲁϥ. 2 ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲓ ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲥ. 3 ⲅ̅ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲭⲟⲩⲍⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲟⲩⲥⲁⲛⲛⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲩⲟϣ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧ⳿ⲁ. 4 ⲇ̅ ⲉϥⲑⲟⲩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 5 ⲉ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ ⳿ⲉⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲥⲓϯ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲁϥϩⲉⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲙϩⲱⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙϥ. 6 ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϭⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. 7 ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲟϫϩϥ. 8 ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲣⲱⲧ ⲁϥ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲣ̅ ⳿ⲛⲕⲱⲃ ⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ. 9 ⲑ̅ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ. 10 ⲓ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲥⲧⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ. 11 ⲓ̅ⲁ̅ ϯⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲇⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. 12 ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲧϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲓⲧⲁ ϣⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏ ⲧ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲟϩⲉⲙ. 13 ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ϯⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲉ ⲛⲏ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϣⲁⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϣⲁⲩⲭⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. 14 ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓϫⲓⲛⲱⲛϧ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲩⲟϫϩⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. 15 ⲓ̅ⲉ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩ⳿ⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 16 ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲟⲃⲥϥ ϧⲉⲛ ⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁϥ ⲥⲁ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ⳿ⲛⲟⲩϭⲗⲟϫ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲁⲩⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲗⲩⲭⲛⲓ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. 17 ⲓ̅ⲍ̅ ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲭⲏⲡ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲏϯ. 18 ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲉⲛⲧⲟⲧϥ ⲩ⳿ⲉⲟⲗϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ. 19 ⲓ̅ⲑ̅ ⲁⲥ⳿ⲓ ⲇⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ. 20 ⲕ̅ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲉ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ. 21 ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. 22 ⲕ̅ⲃ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛϣⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. 23 ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲩⲉⲣϩⲱⲧ ⲇⲉ ϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲗⲩⲙⲛⲏ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲓⲛ. 24 ⲕ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲱⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲁⲙⲏ. 25 ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ. 26 ⲕ̅ⲋ̅ ⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲅⲉⲣⲅⲉⲥⲏ ⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲑⲏ ⲧⲉ ⲉⲧϩⲓⲙⲏⲣ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. 27 ⲕ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϯ⳿ϩⲃⲟⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲡⲉϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ. 28 ⲕ̅ⲏ̅ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲏⲓ. 29 ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲁϥⲭⲁ ⲏⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲓⲟϯ ⲓⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. 30 ⲗ̅ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲗⲉⲅⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ. 31 ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ. (Abyssos g12) 32 ⲗ̅ⲃ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲓⲣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲙⲟⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ. 33 ⲗ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲉϣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲁⲅⲉⲗⲏ ⳿ⲛⲣⲓⲣ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯ ⲗⲩⲙⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϫϩ. 34 ⲗ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲛⲓ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ. 35 ⲗ̅ⲉ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲉϥⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ. 36 ⲗ̅ⲋ̅ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁϥⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲉⲙⲁϥ. 37 ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲅⲉⲣⲅⲉⲥⲏⲛⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲟⲓ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ. 38 ⲗ̅ⲏ̅ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛϫⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ. 39 ⲗ̅ⲑ̅ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ. 40 ⲙ̅ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϥϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ. 41 ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲁⲓⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲣⲭ ⲱⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ. 42 ⲙ̅ⲃ̅ ⲉ ⲟⲩϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲥ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ ⲉⲥϧⲉⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲛⲁⲥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ. 43 ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲭⲏ ϧⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥϭⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲱⲛϧ ⲏⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ. 44 ⲙ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲥϭⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲣⲟⲥ. 45 ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉⲩϫⲱⲗ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲑⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟⲕ. 46 ⲙ̅ⲋ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲁϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩϫⲟⲙ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ. 47 ⲙ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⲁⲥ⳿ⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲉⲧⲓ⳿ⲁ ⲁⲥϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ. 48 ⲙ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲣⲓ ⲡⲉⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲓ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ. 49 ⲙ̅ⲑ̅ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉⲕϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ϧⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ. 50 ⲛ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲥⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ. 51 ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲙⲁⲩ. 52 ⲛ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲣⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲉϩⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥ⳿ⲛⲕⲟⲧ. 53 ⲛ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ. 54 ⲛ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲧⲱⲟⲩⲛⲓ. 55 ⲛ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ. 56 ⲛ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥⲓⲟϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ

< ⲖⲞⲨⲔⲞⲚ 8 >