ⲖⲞⲨⲔⲞⲚ 22

1 ⲁ̅ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧ⳿ϣⲙⲏⲣ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ. 2 ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ. 3 ⲅ̅ ⲁ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲇⲉ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏ ⲥ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅. 4 ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ. 5 ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲧ. 6 ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲉⲩⲕⲉⲣⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲙⲏϣ. 7 ⲍ̅ ϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧ⳿ϣⲙⲏ ⲣ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲉϣⲁⲧ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. 8 ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏ ⲥ ϫⲉ ⲁϣⲉ ⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲙϥ. 9 ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲑⲱⲛ. 10 ⲓ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ. 11 ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ. 12 ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲁ ⲉϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉϥⲫⲟⲣϣ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. 13 ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭ ⲁ. 14 ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁϥ. 15 ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⲁⲓⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲡⲁⲥ ⲭⲁ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁϯϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ. 16 ⲓ̅ⲋ̅ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ϣⲁⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. 17 ⲓ̅ⲍ̅ ⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲫⲟϣϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. 18 ⲓ̅ⲏ̅ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲱ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲃⲱ ⳿ⲛⲁⲗⲟⲗⲓ ϣⲁⲧⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. 19 ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲫⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲁⲣⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲉⲩⲓ. 20 ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. 21 ⲕ̅ⲁ̅ ⲡⲗⲏⲛ ⲓⲥ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ ⳿ⲥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ. 22 ⲕ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲑⲏϣ ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ. 23 ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϣⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ ⲫⲁⲓ. 24 ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲫⲓⲗⲟⲛⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ. 25 ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉ ⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϭⲟⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ. 26 ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ. 27 ⲕ̅ⲍ̅ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲫⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ϣⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲙⲏ ⲫⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϯⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲛⲙⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ. 28 ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 29 ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲥⲉⲙⲛⲓ ⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ. 30 ⲗ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ϩⲓ ⲁ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉϯⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅. 31 ⲗ̅ⲁ̅ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲉⲗϣⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲟⲩ⳿ⲟ. 32 ⲗ̅ⲃ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉϫⲱⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲙⲟⲩⲛⲕ ⲛϫⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲕⲟⲧⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ. 33 ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ϯ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϣⲉ ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲙⲟⲩ. 34 ⲗ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲕϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲑⲣⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ. 35 ⲗ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲉⲣⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁϭⲛⲉ ⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲏⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲏ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲏ. 36 ⲗ̅ⲋ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲥⲟⲩⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲗⲥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲟⲩⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲉⲡ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ. 37 ⲗ̅ⲍ̅ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲉϥϫⲱⲕ. 38 ⲗ̅ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲥ ⲥⲏϥⲓ ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲱϣⲓ. 39 ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. 40 ⲙ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲃϩ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 41 ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϩⲓ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ. 42 ⲙ̅ⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲱⲕ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ. 43 ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲑⲣⲉϥϯϫⲟⲙ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲉϥⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϥⲱϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉϥϣⲟⲩⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. 44 ⲙ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ϥⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϥⲱϯ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲟⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. 45 ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ. 46 ⲙ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲉ ⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. 47 ⲙ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϯⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ. 48 ⲙ̅ⲏ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲁⲕⲛⲁϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ. 49 ⲙ̅ⲑ̅ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲉ ⳪ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ. 50 ⲛ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲗ ⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ. 51 ⲛ̅ⲁ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲕⲏⲛ ϣⲁ ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϭⲟϩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ. 52 ⲛ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏ ⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲃⲟϯ. 53 ⲛ̅ⲅ̅ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲏ ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲙ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ. 54 ⲛ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲓⲫⲟⲩⲉⲓ. 55 ⲛ̅ⲉ̅ ⲉⲧⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛϯⲁⲩⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱϥ ϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ. 56 ⲛ̅ⲋ̅ ⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲥⲥⲟⲙⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲱϥ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ. 57 ⲛ̅ⲍ̅ ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ. 58 ⲛ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲱⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. 59 ⲛ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ϩⲱϥ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲡⲉ. 60 ⲝ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ. 61 ⲝ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ. 62 ⲝ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲛϣⲁϣⲓ. 63 ⲝ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ. 64 ⲝ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩϩⲟⲃⲥϥ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲣⲟⲕ. 65 ⲝ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ. 66 ⲝ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲛϥ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ. 67 ⲝ̅ⲍ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁϩϯ ⲁⲛ. 68 ⲝ̅ⲏ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁⲓϣⲁⲛϣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⲁⲛ. 69 ⲝ̅ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. 70 ⲟ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲉ ⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ. 71 ⲟ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ