< ⲖⲞⲨⲔⲞⲚ 17 >

1 ⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ. 2 ⲃ̅ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉϣ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲗⲟⲛ ⳿ⲉϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ. 3 ⲅ̅ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲉⲕⲥⲟⲛ ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲭⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. 4 ⲇ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲛ ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲭⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. 5 ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ. 6 ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ⳿ⲛϣⲉⲗⲧⲁⲙ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛϯⲛⲟⲩϩⲓ ϫⲉ ϥⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉ. 7 ⲍ̅ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉϥ⳿ⲥⲭⲁⲓ ⲓⲉ ⲉϥⲙⲟⲛⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲣⲱⲧⲉⲃ. 8 ⲏ̅ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲣⲕ ϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁϯⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲁⲓ ϩⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲱ. 9 ⲑ̅ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ. 10 ⲓ̅ ⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲁⲧϣⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲉⲁⲓϥ ⲁⲛⲁⲓϥ. 11 ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲥⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. 12 ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩϯⲙⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲓ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ. 13 ⲓ̅ⲅ̅ ⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ. 14 ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲟ. 15 ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϥⲗⲟϫϥ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉϥϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ. 16 ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲩⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ. 17 ⲓ̅ⲍ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲓ̅ ⲧⲟⲩⲃⲟ ⲡⲓⲕⲉⲑ̅ ⲁⲩⲑⲱⲛ. 18 ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϯ ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲁⲗⲗⲟⲅⲉⲛⲏⲥ. 19 ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲕ. 20 ⲕ̅ ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ϯ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⳿ϩⲑⲏϥ. 21 ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲥⲧⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲥⲧⲏ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. 22 ⲕ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ. 23 ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ϥⲧⲏ ⲓⲉ ⳿ϥⲧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲟϫⲓ. 24 ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ ⳿ⲉϣⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. 25 ⲕ̅ⲉ̅ ϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟϣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ. 26 ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ. 27 ⲕ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱ ⲛⲁⲩϭⲓ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁⲩϭⲓ ϩⲁⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲛⲱ⳿ⲉ ϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁ⳿ⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. 28 ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲱⲧ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲩⲥⲱ ⲛⲁⲩϣⲱⲡ ⲁⲩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩϭⲟ ⲛⲁⲩⲕⲱⲧ. 29 ⲕ̅ⲑ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲗⲱⲧ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲁϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲏⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. 30 ⲗ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲁⲓ ⲣⲱ ⲟⲛ ⲁⲥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. 31 ⲗ̅ⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡϫⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲉⲟⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲏ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ. 32 ⲗ̅ⲃ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲗⲱⲧ. 33 ⲗ̅ⲅ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲧⲉϥ ⲯⲩⲭⲏ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲛϧⲟⲥ. 34 ⲗ̅ⲇ̅ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲃ̅ ⲓϫⲉⲛ ⲟⲩϭⲗⲟϫ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲗϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲁϥ. 35 ⲗ̅ⲉ̅ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲩⲛⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲗⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲕⲉⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲁⲥ. 36 ⲗ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲁϧⲱⲙ. 37 ⲗ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁϧⲱⲙ