ⲖⲞⲨⲔⲞⲚ 22

1 ⲁ̅ ⲚⲀϤϦⲈⲚⲦ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲠϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲦϢⲘⲎⲢ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬ Ⲁ. 2 ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲔⲰϮ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ϪⲈ ⲀⲨⲚⲀⲦⲀⲔⲞϤ ⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲀⲨⲈⲢϨⲞϮ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒⲖⲀⲞⲤ. 3 ⲅ̅ ⲀⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲆⲈ ϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠϨⲎⲦ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲤⲔⲀⲢⲒⲰⲦⲎ ⲤⲈⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲒⲂ 4 ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬ ⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲦⲎⲄⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲎⲒϤ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ 5 ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲈⲘⲚⲎⲦⲤ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϨⲀⲦ 6 ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲈⲜⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲔⲰϮ ⲠⲈ ⲚⲤⲀⲞⲨⲈⲨⲔⲈⲢⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲎⲒϤ ⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ⲀⲦϬⲚⲈ ⲘⲎϢ. 7 ⲍ̅ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲦϢⲘⲎ ⲢⲪⲎ ⲈⲦⲈⲤϢⲈ ⲈϢⲀⲦ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚϦⲎⲦϤ. 8 ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎ ⲤϪⲈ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲤⲈⲂⲦⲈ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲞⲘϤ. 9 ⲑ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲈⲤⲈⲂⲦⲰⲦϤ ⲐⲰⲚ. 10 ⲓ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲂⲀⲔⲒ ϤⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲈϤϤⲀⲒ ⲚⲞⲨϢⲞϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲠⲒⲎⲒ ⲈⲦⲈϤⲚⲀϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ 11 ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϪⲞⲤ ⲘⲠⲒⲚⲈⲂⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲎⲒ ϪⲈ ⲠⲈϪⲈ ⲠⲒⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲀϢ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲀ ⲈϮⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲀⲠⲀⲤⲬⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ 12 ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϤⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲘⲀ ⲈϤⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲈϤⲪⲞⲢϢ ⲤⲈⲂⲦⲰⲦϤ ⲘⲘⲀⲨ. 13 ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲨϪⲒⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲈⲂⲦⲈ ⲠⲒⲠⲀⲤⲬ Ⲁ 14 ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϮⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀϤⲢⲰⲦⲈⲂ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲒⲂ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘⲀϤ 15 ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲀⲒⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲀⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲀϮϬⲒⲘⲔⲀϨ. 16 ⲓ̅ⲋ̅ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲞⲨⲞⲘϤ ϢⲀⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. 17 ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲀⲪⲞⲦ ⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲘⲰⲒⲚⲒ ⲈⲪⲀⲒ ⲪⲞϢϤ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. 18 ⲓ̅ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲚⲚⲀⲤⲰ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲂⲰ ⲚⲀⲖⲞⲖⲒ ϢⲀⲦⲈⲤⲒ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. 19 ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲀϤⲪⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲎ ⲒϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲀⲢⲒⲦϤ ⲈⲠⲀⲘⲈⲨⲒ. 20 ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲀⲪⲞⲦ ϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲦⲈ ϦⲈⲚⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. 21 ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲒⲤ ⲦϪⲒϪ ⲘⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲎⲒⲦ ⲤⲬⲎ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ϮⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ. 22 ⲕ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲈⲚ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϤⲚⲀϢⲈ ⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲐⲎϢ ⲠⲖⲎⲚ ⲞⲨⲞⲒ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. 23 ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲀⲨⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲚϢⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ϨⲀⲢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢ ⲪⲀⲒ. 24 ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲪⲒⲖⲞⲚⲒⲔⲒⲀ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲒϢϮ 25 ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲤⲈⲞⲒ ⲚϬⲞⲒⲤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲤⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲢⲈϤⲈⲢⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ. 26 ⲕ̅ⲋ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒϦⲈⲖϢⲒⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲎⲄⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲆⲒⲀⲔⲰⲚ. 27 ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲪⲎ ⲈⲐⲢⲰⲦⲈⲂ ϢⲀⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲘⲎ ⲪⲎ ⲈⲐⲢⲰⲦⲈⲂ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈϮⲬⲎ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲎϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲰⲚ. 28 ⲕ̅ⲏ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲞϨⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ 29 ⲕ̅ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀⲤⲈⲘⲚⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲤⲈⲘⲚⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ 30 ⲗ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰ ϨⲒ ⲦⲀⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ϦⲈⲚⲦⲀⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϨⲈⲘⲤⲒ ϨⲒϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϮ ϨⲀⲠ ⲈϮⲒⲂ ⲘⲪⲨⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲖ. 31 ⲗ̅ⲁ̅ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲤⲒⲘⲰⲚ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈϤⲈⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϢⲈⲖϢⲈⲖ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲤⲞⲨⲞ 32 ⲗ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲒⲦⲰⲂϨ ⲈϪⲰⲔ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϪⲈⲠⲈⲔⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲔⲞⲦⲔ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲘⲀⲦⲀϪⲢⲈ ⲚⲈⲔⲤⲚⲎ ⲞⲨ. 33 ⲗ̅ⲅ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ϮⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈϢⲈ ⲈⲠϢⲦⲈⲔⲞ ⲚⲈⲘⲀⲔ ⲚⲈⲘ ⲪⲘⲞⲨ. 34 ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲔ ⲠⲈⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ ⲘⲪⲞⲞⲨ ϢⲀⲦⲈⲔϪⲞⲖⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲄ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲐⲢⲈⲔⲈⲘⲒ. 35 ⲗ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲈⲢⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀϬⲚⲈ ⲀⲤⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲎⲢⲀ ⲚⲈⲘ ⲐⲰⲞⲨⲒ ⲘⲎ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϦⲀⲈ ⲚϨⲖⲒ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲪⲎ. 36 ⲗ̅ⲋ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨⲀⲤⲞⲨⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲖⲤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲞⲨⲠⲎⲢⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲀϤ ⲘⲀⲢⲈϤϮ ⲠⲈϤϨⲂⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲈⲠ ⲞⲨⲤⲎϤⲒ. 37 ⲗ̅ⲍ̅ ϮϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲰϮ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ϪⲈ ⲀⲨⲞⲠϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲈⲐⲂⲎⲦ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈ ⲠⲈϤϪⲰⲔ. 38 ⲗ̅ⲏ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲤ ⲤⲎϤⲒ ⲤⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲤⲈⲢⲰϢⲒ. 39 ⲗ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲔⲀϨⲤ ⲈⲠⲒⲦⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲒϪⲰⲒⲦ ⲀⲨⲘⲞϢⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲰϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. 40 ⲙ̅ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲰⲂϨ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ. 41 ⲙ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲞⲨⲰϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲨ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲚϨⲒ ⲞⲨⲰⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈϤⲔⲈⲖⲒ ⲀϤⲦⲰⲂϨ 42 ⲙ̅ⲃ̅ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲒⲤϪⲈ ⲬⲞⲨⲰϢ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲤⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲠⲖⲎⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲎⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲰⲔ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ. 43 ⲙ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲈⲐⲢⲈϤϮϪⲞⲘ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈϤϬⲒϢϢⲰⲞⲨ ⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬ ⲈⲤⲐⲈ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲔⲈⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈ ⲚⲈϤϤⲰϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲚ ⲚⲦⲈⲠⲤⲚⲞϤ ⲈϤϢⲞⲨⲞ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ 44 ⲙ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲂϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤϤⲰϮ ⲀϤⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠϢⲞⲨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲈϤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ 45 ⲙ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲀϤⲒ ϨⲀ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤϪⲈⲘⲞⲨ ⲈⲨⲚⲔⲞⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ. 46 ⲙ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲔⲞⲦ ⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲢⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲈⲤⲐⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ. 47 ⲙ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲒ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲒⲂ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϦⲰⲚⲦ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϮⲪⲒ ⲈⲢⲰϤ. 48 ⲙ̅ⲏ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲀⲔⲚⲀϮ ⲘⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲪⲒ. 49 ⲙ̅ⲑ̅ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲔⲰϮ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲦⲤⲎϤⲒ. 50 ⲛ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲤⲀⲪⲂⲰⲔ ⲘⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲖ ⲠⲈϤⲘⲀϢϪ ⲚⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲈⲂⲞⲖ. 51 ⲛ̅ⲁ̅ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲔⲎⲚ ϢⲀ ⲘⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤϬⲞϨ ⲈⲠⲈϤⲘⲀϢϪ ⲀϤⲦⲀⲖϬⲞϤ. 52 ⲛ̅ⲃ̅ ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀⲦⲎⲄⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲎⲞⲨ ⲚⲤⲀⲞⲨⲤⲞⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲂⲞϮ. 53 ⲛ̅ⲅ̅ ⲈⲒⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲎ ⲒⲚⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϪⲒϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲬⲀⲔⲒ. 54 ⲛ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϬⲒⲦϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲎⲒ ⲘⲠⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲀϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ϨⲒⲪⲞⲨⲈⲒ. 55 ⲛ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲀⲨϬⲈⲢⲈ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲚϮⲀⲨⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϨⲈⲘⲤⲒ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϨⲰϤ ϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ. 56 ⲛ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲀⲤⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲘⲂⲰⲔⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲤⲤⲞⲘⲤ ⲠⲈϪⲀⲤ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲀⲒ ϨⲰϤ ⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ. 57 ⲛ̅ⲍ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ϮⲤϨⲒⲘⲒ. 58 ⲛ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲔⲈⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϨⲰⲔ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲪⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲠⲈ. 59 ⲛ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲚⲞⲨⲞⲨⲚⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲢⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲀⲢⲈ ⲪⲀⲒ ϨⲰϤ ⲬⲎ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲞⲨⲄⲀⲖⲒⲖⲈⲞⲤ ⲠⲈ. 60 ⲝ̅ ⲠⲈϪⲀϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲢⲰⲘⲒ ϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲈⲠⲈⲦⲈⲔϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲀⲦⲞⲦϤ ⲈⲦⲒ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲀⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ. 61 ⲝ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲚϨϤ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲘⲠⲀⲦⲈ ⲞⲨⲀⲖⲈⲔⲦⲰⲢ ⲘⲞⲨϮ ⲘⲪⲞⲞⲨ ⲬⲚⲀϪⲞⲖⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲄ ⲚⲤⲞⲠ. 62 ⲝ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤⲢⲒⲘⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲚϢⲀϢⲒ. 63 ⲝ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲚⲀⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲨⲤⲰⲂⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ. 64 ⲝ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨϨⲞⲂⲤϤ ⲚⲀⲨϢⲒⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦⲀϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈⲢⲞⲔ 65 ⲝ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲔⲈⲘⲎϢ ⲚⲀⲨϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨϪⲈⲞⲨⲀ. 66 ⲝ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲀⲨⲐⲰⲞⲨϮ ⲚϪⲈⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϦ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲈⲚϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲞⲨⲘⲀⲚϮϨⲀⲠ 67 ⲝ̅ⲍ̅ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲀⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲒϢⲀⲚϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀϨϮ ⲀⲚ. 68 ⲝ̅ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲀⲒϢⲀⲚϢⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲞⲨⲰ ⲀⲚ. 69 ⲝ̅ⲑ̅ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲢⲰⲘⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲚϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. 70 ⲟ̅ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ. 71 ⲟ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲢⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ.