ⲔⲞⲖⲀⲤⲤⲒⲀⲤ 2

1 ⲁ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲄⲰⲚ ⲚⲀϢ ⲘⲘⲀⲒⲎ ⲈⲦⲈⲚⲦⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲖⲀⲞⲆⲒⲔⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲀϨⲞ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ. 2 ⲃ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ⲚϪⲈⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲈⲨⲦⲤⲀⲂⲎ ⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨϨⲒⲞⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞϨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲔⲀϮ ⲈⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 3 ⲅ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲀϨⲰⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈⲘⲒ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. 4 ⲇ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ϨⲖⲒ ⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲤⲰⲞⲨ. 5 ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲒⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲚⲀⲨ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲜⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 6 ⲋ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ 7 ⲍ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲈ ⲚⲞⲨⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲔⲰⲦ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎ ⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ. 8 ⲏ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲚ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦⲔⲰⲖⲠ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲪⲒⲖⲞⲤⲞⲪⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲠⲀⲦⲎ ⲈⲤϢⲞⲨⲒⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚ. 9 ⲑ̅ ϪⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ϤϢⲞⲠ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲞϨ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲚⲞⲨϮ ⲤⲰⲘⲀⲦⲒⲔⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ. 10 ⲓ̅ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲦⲀⲪⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ. 11 ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲈⲂⲒ ⲚⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚϪⲒϪ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲪⲂⲰϢ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈϮⲤⲀⲢⲜ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲈⲂⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. 12 ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲀⲨⲔⲈⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲰⲘⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ. 13 ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲰⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲀϤⲦⲀⲚϦⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈⲀϤⲬⲰ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. 14 ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲀϤⲤⲰⲖϪ ⲘⲠⲒⲤϦⲒ ⲚϪⲒϪ ⲪⲀⲒ ⲈⲚⲀϤⲦⲞⲒ ϦⲀⲢⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲆⲞⲄⲘⲀ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϮⲞⲨⲂⲎⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲀϤⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲘⲎϮ ⲈⲀϤϮⲒϤⲦ ⲚⲀϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ. 15 ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲀϤⲂⲀϢϤ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲀϤϮ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲒⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲤⲢⲀϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. 16 ⲓ̅ⲋ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲞⲨⲚ ϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲰ ⲒⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨϢⲀⲒ ⲒⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲞⲨⲀⲒ ⲒⲈ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ. 17 ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲦⲈ ⲦϦⲎⲒⲂⲒ ⲚⲦⲈⲚⲈⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲈ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲬⲤ 18 ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ϬⲢⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ϦⲈⲚⲞⲨⲐⲈⲂⲒⲞ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀϤϨⲰⲘⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲈϤϬⲞⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ ϨⲒⲔⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ. 19 ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲀⲚ ⲚϮⲀⲪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲘⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲀⲨϨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϪⲪⲞ ⲘⲘⲞϤ ϤⲚⲀⲀⲒⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲒⲀⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. 20 ⲕ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲤⲦⲞⲒⲬⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϦⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲰⲠ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨⲰⲚϦ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. 21 ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲠⲈⲢϬⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϬⲒϮⲠⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϦⲰⲚⲦ. 22 ⲕ̅ⲃ̅ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲬⲎ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢⲬ ⲢⲀⲤⲐⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. 23 ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲈ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲘⲈⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲦⲈⲞⲨⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈⲞⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲐⲈⲂⲒⲞ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦϮ ⲀⲤⲞ ⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲒ ⲚⲦⲈⲦⲤⲀⲢⲜ.