< 1 Летописи 8 >

1 А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара, 2 четвъртия Ноя и петия Рафа, 3 А Велови синове бяха: Адар, Гира, Авиуд, 4 Ависуй, Неемана, Ахоа, 5 Гира, Сефуфан и Урам. 6 И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на ония, които жевееха в Гава, а бидоха заведени в Манахат; 7 с Нееман, Ахия и Гира който ги заведе, и роди Аза и Ахиуда. 8 А Саараим роди синове в моавската земя след като напусна жените си Усима и Ваара: 9 от жена си Одеса роди Иоавава, Савия, Миса, Малхама, 10 Еуса, Сахия и Мирма; тия бяха синовете му, началници на бащини домове. 11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала. 12 А Елфаалови синове бяха: Евер Мисаам, Самер, (който съгради Оно, Лод и селата му), 13 и Верия и Сема 14 А Ахио, Сасак, Еримот, 15 Зевадия, Арад, Адер, 16 Михаил, Есна и Иоах бяха Вериеви синове; 17 и Зевадия, Масулам, Езекий, Хевер, 18 Есмерай, Езлия и Иовав бяха Елфаалови синове; 19 Яким, Зехрий, Завдий, 20 Елиинай, Силатай, Елиил, 21 Адаия, Вераия и Симрат бяха Симееви синове; 22 а Есфан, Евер, Елиил, 23 Авдон, Зехрий, Анан, 24 Анания, Елам, Анатотия, 25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове: 26 а Самсерай, Сеария, Готолия, 27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове, 28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Ерусалим. 29 Е в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха; 30 а първородният му син бе Авдон, сетне Сур, Кис, Ваал, Надав, 31 Гедор, Ахио, Захер 32 и Макелот, който роди Сама 33 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелхисуе, Авинадава и Ес-ваала. 34 А Ионатановият син бе Мерив-ваал 35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз. 36 А Ахаз роди Иоада, Иоада роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрия роди Моса; 37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа; негов син, Елеаса; негов син, Асиил. 38 А Асиил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; всички тия бяха Асиилови синове. 39 А синовете на брата му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет. 40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък, и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички тия бяха от Вениаминовите потомци.

< 1 Летописи 8 >