< 1 i Kronikave 8 >

1 Beniaminit i lindi Balahu, djali i tij i parë, Ashbeli, i dyti, Anbarahu, i treti, 2 Nohahu, i katërti dhe Rafa i pesti. 3 Bijtë e Belahut ishin Adari, Gheri, Abihudi, 4 Abishua, Naamani, Ahoahu, 5 Ghera, Shefufani dhe Hurami. 6 Këta ishin bijtë e Ehudit (që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Gebës që u internuan në Manahath): 7 Naamani, Ahijahu dhe Ghera, që i internoi; atij i lindën Uza dhe Ahihudi. 8 Shaharaimit i lindën fëmijë në tokën e Moabit, mbasi u nda nga bashkëshortja e tij, 9 lindi Jobabi, Tsibia, Mesha, Malkami, 10 Jeutsi, Shakia dhe Mirmah. Këta ishin bijtë e tij, të parët e shtëpive të tyre atërore. 11 Nga Hushimi lindën Abitubi dhe Elpaali. 12 Bijtë e Elpaalit ishin Eberi, Mishami, Shemedi, që ndërtoi Onon, Lodin dhe fshatrat përreth, 13 Beria dhe Shema, që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Ajalonit dhe që i bënë të ikin me vrap banorët e Gathit. 14 Ahio, Shashaku, Jeremothi, 15 Zebadiahu, Aradi, Ederi, 16 Mikaeli, Ishpahu, Joha ishin bijtë e Beriahut. 17 Zebadiahu, Meshulami, Hizki, Heberi, 18 Ishmerai, Jizliahu dhe Jobabi ishin bijtë e Elpaalit, 19 Jakimi, Zikri, Zabdi, 20 Elianai, Tsilethaj, Elieli, 21 Adajahu, Berajahu dhe Shimrathi ishin bijtë e Shimeit. 22 Ishpani, Eberi, Elieli, 23 Abdoni, Zikri, Hanani, 24 Hananiahu, Elami, Anthothijahu, 25 Ifdejahu dhe Penueli ishin bijtë e Shashakut. 26 Shamsherai, Shehariahu, Athaliahu, 27 Jaareshiahu, Elijahu dhe Zikri ishin bijtë e Jerohamit. 28 Këta ishin të parët më të rëndësishëm të shtëpive atërore në brezat e tyre; ata banonin në Jeruzalem. 29 I ati i Gabaonit banonte në Gabaon dhe gruaja e tij quhej Maakah. 30 I parëlinduri i tij ishte Abdoni; pastaj i lindën Tsuri, Kishi, Baali dhe Nadabi, 31 Gedori, Ahio, Zekeri, 32 dhe Miklothi të cilit i lindi Shimeahu. Edhe këta banuan përballë vëllezërve të tyre në Jeruzalem bashkë me vëllezërit e tyre. 33 Nerit i lindi Kishi; Kishit i lindi Sauli, Saulit i lindi Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbaali. 34 I biri i Jonathanit ishte Merib-Baali. Merib-Baalit i lindi Mikahu. 35 Bijtë e Mikahut ishin Pitoni, Meleku, Taarea dhe Ashazi. 36 Ashazit i lindi Jeoadahu; Jeoadahut i lindën Amekethi, Azmavethi dhe Zimri; Zimrit i lindi Motsa. 37 Motsas i lindi Binea, bir i të cilit ishte Rafahu, bir i të cilit ishte Eleasahu, bir i të cilit ishte Atseli. 38 Atseli pati gjashtë bij, emrat e të cilëve ishin: Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheariah, Obadiah dhe Hanan. Tërë këta ishin bij të Atselit. 39 Bijtë e Eshekut, vëllait të tij, ishin Ulami, djali i parë, Jeushi i dyti, dhe Elifeleti, i treti. 40 Bijtë e Ulamit ishin njerëz të fortë dhe trima, harkëtarë të mirë; ata patën shumë bij e nipër, njëqind e pesëdhjetë. Tërë këta ishin trashëgimtarë të Beniaminit.

< 1 i Kronikave 8 >