Romans 9:16

Kështu, pra, kjo nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq mëshirë.
فَإِذًا لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَا لِمَنْ يَسْعَى، بَلْ لِلهِ ٱلَّذِي يَرْحَمُ.
ܠܐ ܗܟܝܠ ܒܐܝܕܝ ܡܢ ܕܨܒܐ ܘܠܐ ܒܐܝܕܝ ܡܢ ܕܪܗܛ ܐܠܐ ܒܐܝܕܝ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ
Ուրեմն ո՛չ մարդուն ուզելէն, ո՛չ ալ վազելէն՝՝ կախեալ է, հապա Աստուծմէ՝ որ կ՚ողորմի:
এতেকে এয়ে, ইচ্ছা কৰা বা দৌৰ মৰা জনৰ পৰা নহয়, কিন্তু দয়াকাৰী ঈশ্বৰৰ পৰাহে হয়।
Beləliklə, seçim insanın istəyindən yaxud səyindən deyil, yalnız mərhəmət edən Allahdan asılıdır.
Halacotz beraz electionea ezta nahi duenaren, ez laster eguiten duenaren, baina Iainco misericordia eguiten duenaren.
সুতরাং যে ইচ্ছা করে তার কারণে নয়, যে দৌড়ায় তার জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বর যিনি দয়া করেন।
ᎾᏍᎩᏃ ᏥᏄᏍᏗ ᎥᏝ ᎩᎶ ᎤᏚᎸᎲ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎥᏝ ᎠᎴ ᏚᏍᏆᎸᏔᏅ ᏱᏅᏗᎦᎵᏍᏙᏗᎭ, ᎤᎾᎳᏅᎯᏍᎩᏂ ᎤᏓᏅᏖᎸᎢ ᎾᏍᎩ ᏗᎦᏙᎵᎩ ᏥᎩ.
据此看来,这不在乎那定意的,也不在乎那奔跑的,只在乎发怜悯的 神。
據此看來,這不在乎那定意的,也不在乎那奔跑的,只在乎發憐憫的上帝。
ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲫⲁ ⲡⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲫⲁ ⲡⲉⲧϭⲟϫⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲫϯ ⲉⲑⲛⲁⲓ ⲡⲉ.
ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲪⲀ ⲠⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲪⲀ ⲠⲈⲦϬⲞϪⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲚⲀⲒ ⲠⲈ.
Nije dakle do onoga koji hoće ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje.
A tak tedy není na tom, kdož chce, ani na tom, kdož běží, ale na Bohu, kterýž se smilovává.
Altså står det ikke til den, som vil, ej heller til den, som løber, men til Gud, som er barmhjertig.
Het hangt dus niet af van hem die wil, noch van hem, die zijn krachten inspant, maar van de ontferming Gods.
Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who is merciful.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that hath mercy.
So then, it is not by the desire or by the attempt of man, but by the mercy of God.
Therefore, it is not based on those who choose, nor on those who excel, but on God who takes pity.
So then [it is] not of him that wills, nor of him that runs, but of God that shews mercy.
So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
So it does not depend on what we want, or our own efforts, but the merciful nature of God.
So then it is not in him that willeth, nor in him that runneth, but in God that sheweth mercy.
So then [it is] not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.
So then it is not of him that wills, nor of him that runs, but of God that shows mercy.
So then it is not of him that wills, nor of him that runs, but of God that shows mercy.
So then it is not a question of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So, then, all depends, not on human wishes or human efforts, but on God's mercy.
So, then, all depends, not on human wishes or human efforts, but on God's mercy.
So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that hath mercy.
Hence, then, it is nor of him that wisheth nor of him that runneth, but of the mercy-shewing God.
So [God chooses people], not because they want [God to choose them] or because they try hard [to do things so that he] will [accept them]. Instead he chooses people because he himself has mercy [on undeserving ones].
So, then, all depends, not on human wishes or human efforts, but on God's mercy.
So lieth it not then in a mans will or cunnynge but in ye mercye of god.
So then, it is not because of him who wills, nor because of him who runs, but because of God, who shows mercy.
So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy.
So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy.
And from this we learn that everything is dependent not on man's will or endeavour, but upon God who has mercy. For the Scripture said to Pharaoh,
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy.
Therfor it is not nether of man willynge, nethir rennynge, but of God hauynge mercy.
so, then -- not of him who is willing, nor of him who is running, but of God who is doing kindness:
Tial do tio apartenas ne al tiu, kiu volas, nek al tiu, kiu kuras, sed al Dio, kiu kompatas.
Niin ei se nyt ole sen, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan sen, joka armahtaa, nimittäin Jumalan.
Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.
Zoo dan, het is niet van hem die wil of van hem die loopt, maar van den ontfermenden God.
Ainsi donc l'élection ne dépend ni de la volonté, ni des efforts, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Ainsi donc ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Ce n'est donc point du voulant, ni du courant: mais de Dieu qui fait miséricorde.
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni même de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde;
Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court; mais de Dieu qui fait miséricorde.
Ainsi donc cela ne dépend ni de la volonté ni de l'activité de l'homme, mais de Dieu qui fait miséricorde,
Ainsi rien ne sert de vouloir et de s'agiter, c'est Dieu qui fait miséricorde.
Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
So kommt es also nicht aufs Wollen an, auch nicht aufs Rennen, viel mehr allein auf das Erbarmen Gottes.
Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott.
Also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an dem Laufenden, sondern an dem begnadigenden Gott.
So kommt es also nicht an auf jemandes Wollen oder Laufen, sondern auf Gottes Erbarmen.
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.
So kommt es also nicht auf den Wollenden oder Laufenden, sondern auf den erbarmenden Gott an.
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου
ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος Θεοῦ.
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου
ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεωντος θεου
αρα ουν ου του θελοντος ουδε του τρεχοντος αλλα του ελεουντος θεου
ἄρα οὖν οὐ τοῦ θέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος θεοῦ.
માટે તે તો ઇચ્છનારથી નહિ અને દોડનારથી નહિ, પણ દયા કરનાર ઈશ્વરથી થાય છે.
Se sak fè, bagay konsa pa gade lèzòm, ou mèt tande yo vle, ou mèt tande yo fè. Se bagay ki gade Bondye sèlman, li menm ki gen kè sansib.
No ia hoi, aole na ka mea e makemake ana, aole hoi na ka mea e holo ana, aka, na ke Akua no, nana i aloha mai.
इसलिए यह न तो चाहनेवाले की, न दौड़नेवाले की परन्तु दया करनेवाले परमेश्‍वर की बात है।
Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.
Egli non è adunque di chi vuole, nè di chi corre, ma di Dio che fa misericordia.
Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia.
されば欲する者にも由らず、走る者にも由らず、ただ憐みたまふ神に由るなり。
ゆえに、それは人間の意志や努力によるのではなく、ただ神のあわれみによるのである。
したがって、事は人間の願いや努力によるのではなく、あわれんでくださる神によるのです。
然れば欲する人にも走る人にも由らずして、憫み給ふ神に由るなり。
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ದಯೆಯು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ದೊರೆಯದೆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
그런즉 원하는 자로 말미암음도 아니요 달음박질하는 자로 말미암음도 아니요 오직 긍휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이니라
Ke ma inge, ma nukewa orek fal nu ke kulang lun God, ac tia ke lungse ac orekma lun mwet.
Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei.
Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei.
Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei.
Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei.
igitur non volentis neque currentis sed miserentis Dei
Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei.
Tad nu tas nav ne no cilvēka gribēšanas, ne no cilvēka skriešanas, bet no Dieva apžēlošanās.
Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra Izay miantra.
അതുകൊണ്ട് ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല, ഓടുന്നവനാലുമല്ല, കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താലത്രെ.
तर मग जो इच्छा धरतो त्याच्यामुळे नाही किंवा जो धावतो त्याच्यामुळे नाही, पण जो देव दया करतो त्याच्यामुळे हे आहे.
Te dongah aka ngaih kah pawt tih aka yong kah tangloeng moenih. Tedae Pathen kah a rhen rhoek kah ni.
ထိုကြောင့်၊ လိုချင်သောသူသည် တတ်နိုင်သည် မဟုတ်။ ပြေးသောသူသည်လည်း တတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ ကျေးဇူးပြုတော်မူသော ဘုရားသခင်သာလျှင် တတ်နိုင် တော်မူ၏။
Ngakho ka ku sikho kothandayo, njalo ka ku sikho kogijimayo, kodwa ngo kukaNkulunkulu olesihawu.
Så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud, som gjør miskunnhet.
So stend det då ikkje til den som vil, og ikkje heller til den som renner, men til Gud som gjer miskunn.
ଅତଏବ, ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ, କିମ୍ବା ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହାଠାରୁ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ ।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
لاجرم نه ازخواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه ازخدای رحم کننده.
Ari, sota katepa, ma amen pan pein inong iong de tange wei, a ma Kot pan kotin maki ong amen.
Ari, jota katepa, ma amen pan pein inon ion de tane wei, a ma Kot pan kotin maki on amen.
A przetoż nie zależy na tym co chce, ani na tym, co bieży, ale na Bogu, który się zmiłowywa.
A więc nie [zależy to] od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
Portanto, não [depende] daquele que quer, nem daquele que se esforça, mas sim, de Deus, que se compadece.
De sorte que não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece.
De sorte que não é do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece.
Portanto, [Deus escolhe as pessoas, ]não por elas desejarem [ser escolhidas ]por Deus nem por elas tentarem [fazer as coisas certas para que Deus as aceite. ]Pelo contrário, ele escolhe as pessoas por ter misericórdia de (OU, ajudar) indivíduos sem merecimento.
Dad'i atahori naa nda med'a Lamatua' susuen sa huu eni hihii-nanaun, do huu eni tatao-nonoin. Te huu Lamatua' mesa' ne mana nae natud'u susuen neu atahori naa.
Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.
Тако, дакле, нити стоји до оног који хоће, ни до оног који трчи, него до Бога који помилује.
Tako dakle niti stoji do onoga koji hoæe, ni do onoga koji trèi, nego do Boga koji pomiluje.
Naizvozvo zvakadaro ha zvi si zveanoda, kana zveanomhanya, asi zvaMwari anonzwira tsitsi.
Темже убо ни хотящаго, ни текущаго, но милующаго Бога.
Torej potem to ni od tistega, ki hoče, niti od tistega, ki teče, temveč od Boga, ki izkazuje usmiljenje.
To torej ni v moči ne tega, kteri hoče, ne tega, kteri ne če, nego Boga, kteri pomiluje.
Sidaas daraaddeed xagga kan doonaya ma aha, xagga kan ordana ma aha, laakiinse waa xagga Ilaaha naxariista leh.
Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
De modo que no depende de lo que nosotros queremos o de nuestros propios esfuerzos, sino del carácter misericordioso de Dios.
Así que no es del que quiere, ni del que corre; sino de Dios, que tiene misericordia.
Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Entonces, no es por el deseo o el intento del hombre, sino por la misericordia de Dios.
Kwa hiyo, yote hutegemea huruma ya Mungu, na si bidii au mapenzi ya mtu.
Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet.
Så står det nu icke till någors mans vilja eller lopp, utan till Guds barmhertighet.
Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios na naaawa.
ஆகவே, விரும்புகிறவனாலும் இல்லை, ஓடுகிறவனாலும் இல்லை, இரங்குகிற தேவனாலே ஆகும்.
కాబట్టి ఒకరు ఆశించడం వలన గానీ, ఒకరు ప్రయాస పడడం వలన గానీ కాదు, దేవుడు కనికరం చూపడం వల్లనే అవుతుంది.
Pea ko ia, ʻoku ʻikai meiate ia ʻoku loto, pe meiate ia ʻoku lele, kae mei he ʻOtua ʻoku fakahā ʻae ʻaloʻofa.
Отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога, що милує.
Тим же воно нї від того, хто хоче, нї від того, хто біжить, а від милуючого Бога.
पर ये न इरादा करने वाले पर मुन्हसिर है न दौड़ धूप करने वाले पर बल्कि रहम करने वाले ख़ुदा पर।
Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Ðức Chúa Trời thương xót.
Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.
Verse Count = 151