Luke 2:12

Dhe kjo do t’ju vlejë si shenjë: ju do të gjeni një fëmijë të mbështjellur me pelena, të shtrirë në një grazhd”.
Alamere ale na iba ni munu, iba se gone ikiroghe nin kuzeni anong kiti nlii nimonli nin kuzeni anong kiti nlii nimonli nakam.”
وَهَذِهِ لَكُمُ ٱلْعَلَامَةُ: تَجِدُونَ طِفْلًا مُقَمَّطًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَدٍ».
وَهذِهِ هِيَ الْعَلاَمَةُ لَكُمْ. تَجِدُونَ طِفْلاً مَلْفُوفاً بِقِمَاطٍ وَنَائِماً فِي مِذْوَدٍ».
ܘܗܕܐ ܠܟܘܢ ܐܬܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܘܠܐ ܕܟܪܝܟ ܒܥܙܪܘܪܐ ܘܤܝܡ ܒܐܘܪܝܐ
Nau nuu hadneaenauwuna; Nananena hadveehauna dāeyaunaa hanajehede, saesee hewauchuhauchave nedauvethehethee.
Եւ սա՛ ձեզ համար նշան կը լինի. խանձարուրով փաթաթած եւ մսուրի մէջ դրուած մի մանուկ կը գտնէք»:
Եւ սա՛ ձեզի նշան մը պիտի ըլլայ. երախայ մը պիտի գտնէք՝ խանձարուրով փաթթուած ու մսուրի մէջ պառկած»:
তোমালোকলৈ এয়ে চিন হব যে, ল’ৰা জনক কাপোৰেৰে মেৰিয়াই দানা পাত্ৰত শুৱাই থোৱা দেখা পাবা।”
Sizə əlamət bu olacaq: axurda yatan bələnmiş Körpə tapacaqsınız».
Eta haur vkanen duçue seignale, eridenen baituçue haourra bandatoz trochatua, mangederán eçarria.
আর তোমাদের জন্য এটাই চিহ্ন, তোমরা দেখতে পাবে, একটি শিশু কাপড়ে জড়ানো ও যাবপাত্রে শোয়ানো আছে।”
Setu amañ ur sin deoc'h: c'hwi a gavo ur bugel bihan mailhuret ha gourvezet en ur c'hraou.
И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.
Y ocona sinará á sangue o simache: Alachareis o Chaboro chibado andré dicles; y chitado andré yeque olibar.
Mao kini ang timailhan nga ihatag kaninyo, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos sa panapton ug naghigda didto sa pakan-anan sa mga mananap.”
Ya este y señatmiyo: Inseda y patgon mabalutan ni y pañales, ya umaason gui cajon sacate.
ᎯᎠᏃ ᎾᏍᎩ ᎢᏣᏙᎯᎰᎯᏍᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ; ᏓᏰᏥᏩᏛᎯ ᎠᏲᎵ ᎠᏥᏣᏄᎴᏍᏗ, ᏐᏈᎵ ᎤᎾᎵᏍᏓᏴᏗᏱ ᎦᏅᎨᏍᏗ.
Hae loe nangcae han angmathaih maeto ah om tih; kahni hoi ayaw moe, maitaw okduk thungah pasong ih nawkta to na hnu o tih, tiah a naa.
Nangmih ham miknoek pakhat om vetih, cahni te a yol phoeiah khongduk dongah a yalh te na hmuh uh ni,” a ti nah.
Ve ve nangmih aham hatnaak na awm kaw: Naasen hi ing zawl unawh aihkawng awh ami soei ce hu kawm uk ti,” tinak khqi hy.
Hisia in note atu musakna a hihi; nausen sia puan taw tun a, khui ankuang sung ah a kisial na mu tu uh hi, ci hi.
Chule nanghon hiche melchihna a hi nahetdoh thei diu ahi: Nanghon naosen pon ajol jol’a kitup sel’a kijel, gan ankonga kilupsah nagamu diu ahi,” ati.
你们要看见一个婴孩,包着布,卧在马槽里,那就是记号了。”
你們要看見一個嬰孩,包着布,臥在馬槽裏,那就是記號了。」
ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ.
ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲈϤⲔⲞⲨⲖⲰⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲬⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲨⲞⲚϨϤ.
I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.”
A toto vám bude za znamení: Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, ležící v jeslech.
Og dette skulle I have til Tegn: I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe."
Echi nchichitondezyo chitakapegwe kuli ndinywe. Mulojana mwana kaputilidwe mulembo likasalaalimwi kalede luchaata.”
Dit zal u het teken zijn: ge zult een Kindje vinden, dat in doeken is gewikkeld, en in een kribbe ligt.
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe.
And this is the sign to you: Ye will find a babe wrapped in swaddling clothes, and lying in a feed trough.
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough."
And this [is] the sign unto you: Ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, and lying in a manger.
And this is the sign to you: you will see a young child folded in linen, in the place where the cattle have their food.
And this will be a sign for you: you will find the infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger.”
And this is the sign to you: ye shall find a babe wrapped in swaddling-clothes, and lying in a manger.
And this shall be a sign unto you. You shall find the infant wrapped in swaddling clothes, and laid in a manger.
And this is the sign to you: you will find a Baby wrapped in pieces of cloth, lying in a manger.”
You will recognize him by this sign: you will find the child wrapped in strips of cloth and lying in a manger.”
And this shalbe a signe to you, Yee shall finde the babe swadled, and laid in a cratch.
And this [shall be] a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
And this shall be a sign to you; You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
And this shall be a sign unto you; All of you shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a crib.
"And this is a sign to you; You shall find the babe wrapped in swaddling-clothes lying in a manger."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough.”
And this will be the sign for you. You will find the infant swathed, and lying in a manger.”
And this will be the sign for you. You will find the infant swathed, and lying in a manger.”
And this [is] the sign unto you; Ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, and lying in a manger.
And, this, to you is, a sign: Ye shall find a babe, wrapped in swaddling clothes, and lying in a manger.
I will tell you how [you will recognize him] (OR, how you will know [that what I say is true]): [In Bethlehem] you will find a baby who has been wrapped {[whose mother] has wrapped him} in strips of cloth and placed in a trough where [people] put food for the animals.”
And this shall be the sign for you. You will find the infant swathed, and lying in a manger."
And take this for a signe: ye hall fynde ye chylde swadled and layed in a mager.
This is the sign that will be given to you: You will find a baby wrapped in strips of cloth and lying in a manger.”
And this [shall be] a sign to you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling-clothes, lying in a manger.
And this shall be a sign to you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.
And this is the token for you: you will find a babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger."
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough.”
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough.”
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough.”
This is the sign to you: you will find a baby wrapped in strips of cloth, lying in a feeding trough.”
And this is a tokene to you; ye schulen fynde a yong child wlappid in clothis, and leid in a cratche.
and this [is] to you the sign: Ye shall find a babe wrapped up, lying in the manger.'
Kaj jen la signo por vi: vi trovos infaneton, ĉirkaŭvinditan kaj kuŝantan en staltrogo.
Ja tämä on teille merkiksi: te löydätte lapsen kapaloituna makaavan seimessä.
Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
en dit is u het teeken: Gij zult een kindeken vinden, in doeken gewonden, liggende in een kribbe.
Et voici ce qui vous servira de signe: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche. "
Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Et c'est ici la marque à laquelle vous le reconnaîtrez, c'est que vous trouverez le petit enfant emmailloté, et couché dans une crèche.
Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche.»
Et ceci vous servira de signe: Vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche.
et ce qui en sera pour vous un signe, c'est que vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. »
Et, pour vous, voici quel sera le signe: vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche.»
Et vous le reconnaîtrez à ce signe: vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Und dies soll euch zum Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln eingewickelt ist und in einer Krippe liegt."
Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind [Eig. einen Säugling; so auch v 16] finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.
Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend.
Und dies ist das Zeichen für euch: ihr werdet ein Kind finden, eingewickelt in Windeln und in einer Krippe liegend.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden ein Kindlein in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet finden ein Kindlein in Windeln gewickelt, und in einer Krippe liegend.
Line n baa tie ya maalima n baa teni yin bandi o, yi baa le ki canpandiga ke bi bobini o ti canpanditiadi ki duani o ku yankpagu nni.”
Ti bo band'o maama nne i ba la i canpandiga k o dua ti yandi jeditiɔgu nni ki piini i kpaldi.
και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη
και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη
και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη
καὶ τοῦτο ὑμῖν σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.
και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν τη φατνη
Καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν τη φατνη
καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ.
και τουτο υμιν {VAR2: το } σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον και κειμενον εν φατνη
και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφος εσπαργανωμενον κειμενον εν φατνη
καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον ἐν φάτνῃ.
તમારે માટે એ નિશાની છે કે, તમે એક બાળકને કપડાંમાં લપેટેલું તથા ગભાણમાં સૂતેલું જોશો.'
Men remak ki va fè nou rekonèt li: n'a jwenn yon tibebe vlope nan kouchèt, kouche nan yon kay kote yo bay bèt manje.
Eia hoi ka hoailona no oukou, e loaa auanei ia oukou ke keiki ua wahiia i ke kapa keiki, e moe ana ma kahi hanai holoholona.
וזה לכם האות תמצאון ילד מחתל ומנח באבוס׃
और इसका तुम्हारे लिये यह चिन्ह है, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे।”
Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
Daytoy ti pagilasinan a maited kadakayo, masarakanyonto ti maysa a maladaga a nabalkot iti akikid a lupot nga nakaidda iti kulluong.”
Inilah tandanya: Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain, dan berbaring di dalam sebuah palung."
Ike inge kilingasilyo mkupegwa, mukumu hanga ung'wana utungilye nguo uloe muntua akulisilya imetungo.
E questo ve [ne sarà] il segno: voi troverete il fanciullino fasciato, coricato nella mangiatoia.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia».
E questo vi servirà di segno: troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia.
なんぢら布にて包まれ、馬槽に臥しをる嬰兒を見ん、是その徴なり』
これがあなた方に対するしるしだ。あなた方は,布の帯にくるまり,飼い葉おけに横たえられている赤子を見つけるだろう」。
あなたがたは、幼な子が布にくるまって飼葉おけの中に寝かしてあるのを見るであろう。それが、あなたがたに与えられるしるしである」。
あなたがたは、布にくるまって飼葉おけに寝ておられるみどりごを見つけます。これが、あなたがたのためのしるしです。」
汝等之を以て徴とせよ、即ち布にて包まれ、馬槽に置かれたる嬰兒を見るべし、と。
ಅದರ ಗುರುತೇನಂದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
Chinu nicho echibhalikisho chinu omuja oyanwa, omuja okumusanga omwana abhoelwe emyenda na amamile mu chigoli cho kulebhela jintyanyi.”
Ikhi khyu khimanyilo ni khuvapa, mkumbona umwana apinyiwe imyanda igona mkhitanchi kya khulisihincha ifikanu.”
Ejhe, ndo ishara jha mwibetakupelibhwa, bhwa mwibetakunkolela muana akongibhu nghobho na agonili mu liholi lya kulesela bhanyama.”
너희가 가서 강보에 싸여 구유에 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라' 하더니
Pa inge mwe akpwaye nu suwos uh: kowos ac fah konauk tulik fusr se pipla ke ipin nuknuk, ac oan in nien mongo lun kosro.”
Ichi nji chisupo chete nichi hewe kwenu, mu mu wane muchiche yo zingeletwe muma jira u lazikite muchililo ce ñombe.
Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio.
Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio.
Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio.
Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum, et positum in præsepio.
et hoc vobis signum invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio
Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis involutum, et positum in praesepio.
Un to ņematies par zīmi: jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silē gulošu.”
Ary izao no ho famantarana ho anareo: ianareo hahita Zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona;
നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ; പുതപ്പിനാൽ നല്ലവണ്ണം പൊതിയപ്പെട്ട് പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും എന്നു പറഞ്ഞു.
तुमच्यासाठी ही खूण असेल की, बालक बाळंत्याने गुंडाळून गव्हाणीत निजवलेले तुम्हास आढळेल.
Na sheshino shishibhe shilangulo shenunji. Shimunng'imananje nambombe awashiywe nngubho ya shinambombe, agonekwe pa lila ng'ombe.”
နို့​စို့​သူ​ငယ်​တစ်​ဦး​ကို​အ​နှီး​ဖြင့်​ပတ်​လျက် နွား​စား​ခွက်​တွင်​သိပ်​ထား​သည်​ကို​သင်​တို့ တွေ့​မြင်​ကြ​လိမ့်​မည်။ ဤ​အ​ခြင်း​အ​ရာ​ကို တွေ့​မြင်​သော်​သူ​ငယ်​တော်​ဖြစ်​ကြောင်း​သိ​ရှိ နိုင်​ကြ​လိမ့်​မည်'' ဟု​ဆို​၏။
သင်တို့သည် အဘယ်နိမိတ်ဖြင့် သိရမည်နည်းဟူမူကား၊ သူငယ်သည်အဝတ်နှင့် ပတ်ရစ်၍ နွားစာ ခွက်၌ သိပ်ထားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ကြလိမ့်မည်ဟု ဆိုပြီးလျှင်၊
Ko te tohu tenei ki a koutou; E kite koutou i te tamaiti ka oti te takai ki te kakahu, e takoto ana i te takotoranga kai ma nga kararehe.
Njalo lokhu kuzakuba yisibonakaliso kini: Lizathola usane lugoqelwe ngamalembu, lulele emkolweni.
Yeno nga ishara ambayo tupeilwe, mpala kumkolia mwana atitabilwa ngobo ni atigonja ku'liholi lya lelilya inyama.”
तिमीहरूलाई चिह्नचाहिँ यो दिइएको छ, कि तिमीहरूले बालकलाई कपडाले बेह्रेरेर जनावरहरूलाई खुवाउने डुँडमा सुताइरहेको भेट्टाउनेछौ ।”
Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.
Og det skal de hava til merke: de skal finna eit lite barn som er sveipt og ligg i ei krubba.»
ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଚିହ୍ନସ୍ୱରୁପ ହେବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଗୁହାଳକୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବ ।
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ।
و علامت برای شمااین است که طفلی در قنداقه پیچیده و در آخورخوابیده خواهید یافت.»
A iet kilel ong komail: Komail pan diar seri o a kidikidiki pena likau en seri o wonon nan deun kamanga man.
A iet kilel on komail: Komail pan diar jeri o a kidikidiki pena likau en jeri o wonon nan deun kamana man.
A to wam będzie za znak: znajdziecie niemowlątko uwinione w pieluszki, leżące w żłobie.
A to [będzie] dla was znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura.
E isto vos será por signal: Achareis o menino envolto em pannos, e deitado n'uma mangedoura.
E isto vos será por sinal: Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa mangedoura.
Vou dizer a vocês como é que [vão reconhecê-lo ](ou, como vão saber [que o que eu digo é a verdade): Em Belém ]vocês vão achar um nenê [cuja mãe ]o tem enfaixado em faixas de pano e o tem colocado no lugar onde as pessoas colocam comida para os animais.”
Akava ka ovel tumenđe znako palo savo ka pendžaren le: ka arakhen e čhavore paćarde hem sar pašljola ano jasle.”
Ake o znako pe savo pindžarena les: araćhena e čhavre paćarde sar pašljol ande jasle.”
Thaj ake, tumenđe znako pal savo ka pinđaren le: ka aračhen čhave savo si pačardo thaj pašljol ani balija.”
Asta ăj znak dă pă kari să ăl šćijec: voj vic afla pă kupilu ănvălit ăm hištalov.”
Aša osă štijec k je istina aja če zăk: Osă găsăc kupilu karje je ăvilijat ăn plahtă kum zače ăn aljbje.”
Dei fo hei mihine E ta'o ia: hei mindaa Anadiki' sa neneb'onggi feu' mana nelusa' no teme'. Ana sunggu' sia ha'o rala.”
и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
Na ene ndiyo ndago hwilimwe, mbhahu mwaje umwa umwela bhavwenesyezye amenda ageshiwela agonile mwitori mwelela eng'ombe.
И ето вам знака: Наћи ћете дете повито где лежи у јаслама.
I eto vam znaka: naæi æete dijete povito gdje leži u jaslima.
Zvino ichi chiratidzo kwamuri: Muchawana mucheche akaputirwa nemicheka, arere muchidyiro.
и се вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслех.
In to vam bo znamenje: ‚Našli boste dojenčka, zavitega v plenice, ležečega v jaslih.‘“
In to vam bo znamenje: Našli boste dete povito, da leži v jaslih.
Oo waxaa calaamo idiin ahaan tan, waxaad heli doontaan ilmo maro ku duudduuban oo ku jiifa qabaal.
Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Lo reconocerán por esta señal: encontrarán al niño envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre.”
Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en el pesebre.
Y esto os [será] por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre.
Y esto os [será por] señal: hallaréis al Niño envuelto en pañales, echado en un pesebre.
Y esta es la señal para ustedes: verán a un niño pequeño envuelto en lino, en el lugar donde el ganado tiene su alimento.
Hii ndiyo ishara ambayo mtapewa, mtamkuta mtoto amefungwa nguo na amelala kwenye hori la kulishia wanyama.”
Na hiki kitakuwa kitambulisho kwenu: mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelazwa horini.”
Och detta skall för eder vara tecknet: I skolen finna ett nyfött barn, som ligger lindat i en krubba."
Och detta skall vara eder för tecken: I skolen finna barnet svept i lindakläder, nederlagdt i en krubbo.
At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda: Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin, at nakahiga sa isang pasabsaban.
Ito ang palatandaan na maibibigay sa inyo, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng pirasong tela na nakahiga sa isang sabsaban.”
குழந்தையைத் துணிகளில் சுற்றி, கால்நடைத் தீவனப்பெட்டியில் படுக்கவைத்திருப்பதைப் பார்ப்பீர்கள்; இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான்.
మీకు కొండ గుర్తు ఒకటే. ఒక పసికందు మెత్తని గుడ్డలతో చుట్టి పశువుల తొట్టిలో పడుకుని ఉండడం మీరు చూస్తారు” అని వారితో చెప్పాడు.
Pea ko e fakaʻilonga eni kiate kimoutolu; te mou ʻilo ʻae tamasiʻi kuo takatakai ʻaki ia ʻae kofu, pea tokoto ia ʻi he ʻaiʻanga kai ʻoe manu.”
İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.”
А ось вам ознака: Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме.
І се вам ознака: Знайдете дитинку сповиту, лежачу в яслах.
इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।'
[ئۇنى] تېپىشىڭلار [ئۈچۈن] شۇ ئالامەت بولىدۇكى، بوۋاقنى زاكىلانغان ھالدا بىر ئوقۇردا ياتقان پېتىدە تاپىسىلەر، ــ دېدى.
[Уни] тепишиңлар [үчүн] шу аламәт болидуки, бовақни закиланған һалда бир оқурда ятқан петидә таписиләр, — деди.
[Uni] tépishinglar [üchün] shu alamet boliduki, bowaqni zakilan’ghan halda bir oqurda yatqan pétide tapisiler, — dédi.
[Uni] tepixinglar [üqün] xu alamǝt boliduki, bowaⱪni zakilanƣan ⱨalda bir oⱪurda yatⱪan petidǝ tapisilǝr, — dedi.
Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.
Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ.
iki kye kivalilo kino mupelua, mukumwagha umwana vampinyile umwenda aghonile mu luvagha lwa kulisikisia ifidimua.
Verse Count = 200