Luke 1:4

që ti të njohësh vërtetësinë e gjërave që të kanë mësuar.
Ndi nin su iyinin incasarak nimoon ile na ina masu minu.
لِتَعْرِفَ صِحَّةَ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ.
لِتَتَأَكَّدَ لَكَ صِحَّةُ الْكَلاَمِ الَّذِي تَلَقَّيْتَهُ.
ܕܬܕܥ ܫܪܪܐ ܕܡܠܐ ܕܐܬܬܠܡܕܬ ܠܗܝܢ
Hadeaenauwu hethauwuu hena hayauhuhau nesechauhauthehane.
որպէսզի ճանաչես ճշմարտութիւնն այն խօսքերի, որոնց աշակերտեցիր:
որպէսզի գիտնաս ստոյգը այն բաներուն մասին՝ որոնց համաձայն կրթուեցար:
মই ইচ্ছা কৰোঁ, আপুনিও যেন এই বিষয়বোৰৰ শিক্ষা পায়, আৰু সেইবোৰৰ সত্যতা জানিব পাৰে।
Belə ki sən öyrəndiyin şeylərin doğru olduğunu biləsən.
Hobequi eçagut deçánçat ikassi dituán gaucén eguiá.
যেন, আপনি যেসব সত্য বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছেন, সে সকল বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।
evit ma'c'h anavezi ar wirionez diwar-benn ar pezh a zo bet desket dit.
за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
Somia que pincharéles a chachipen de ocolas buchías andré que has sinado instruido.
Buot nako nga ikaw mahibalo sa tinuod nga mga butang nga imong igatudlo.
Para untungo sija y magajet ayosija mano nae unresibe y finanagüe.
ᎾᏍᎩ ᏣᎦᏙᎥᎯᏍᏗᏱ ᎤᏙᎯᏳᎯᏯ ᎨᏒ ᎾᏍᎩ ᎾᎿᎭᏧᏓᎴᏅᏛ ᎡᏤᏲᏅᎢ.
to tiah ni ang patuk o ih lok to kahoihah na panoek o tih.
Te daengah ni hiluepnah ol loh n'thuituen te khaw na ming eh.
cawh ni thlang ing a ni pyinaak awi ce ak nep caana nami sim hly thai.
Nangma hong hil sa thu te a kip a kho thei natu in hong at khi hi.
chutia chu thutah nana kihil jouse chu ahimong nai ti nanop nading ahi.
使你知道所学之道都是确实的。
使你知道所學之道都是確實的。
ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲭⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.
ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲒⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲔⲀⲐⲎⲬⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ.
da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.
Abys zvěděl jistotu těch věcí, jimž jsi vyučován.
for at du kan erkende Pålideligheden af de Ting, hvorom du er bleven mundtligt undervist.
Kuti uzibe choonzyo aatala azintu nzuwakayiisigwa.
om u de waarachtigheid te doen zien van de leer, waarin ge onderwezen zijt.
Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan gij onderwezen zijt.
so that thou might know the certainty of the declarations about which thou were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that thou mightest know the certainty concerning the things wherein thou wast instructed.
So that you might have certain knowledge of those things about which you were given teaching.
so that you might know the truthfulness of those words by which you have been instructed.
that thou mightest know the certainty of those things in which thou hast been instructed.
That thou mayest know the verity of those words in which thou hast been instructed.
so that you may know the certainty of the things in which you were instructed.
I have done this dear Theophilus so you can be certain that what you were taught is completely reliable.
That thou mightest acknowledge the certaintie of those things, whereof thou hast bene instructed.
That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.
That you might know the certainty of those things, wherein you have been instructed.
That you might know the certainty of those things, wherein you have been instructed.
so that you may know the certainty of the story which you have been taught by the word of mouth.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
in order that you may be able to satisfy yourself of the accuracy of the story which you have heard from the lips of others.
in order that you may be able to satisfy yourself of the accuracy of the story which you have heard from the lips of others.
that thou mightest know the certainty concerning the things wherein thou wast instructed.
that, as touching the matters which thou hadst been taught by word of mouth, thou mightest obtain full knowledge, of the certainty.
I want you to know the truth about what you have been taught {what others have taught you}.
In order that you may be able to satisfy yourself of the accuracy of the story which you have heard from the lips of others.
that thou myghtest knowe the certente of thoo thinges wher of thou arte informed.
so that you might know the certainty of the things you have been taught.
That thou mayest know the certainty of those things in which thou hast been instructed.
That thou mayest know the certainty of those things, in which thou hast been instructed.
that you may fully know the truth of the things which you have been taught by word of mouth.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
that you might know the certainty concerning the things in which you were instructed.
thou best Theofile, that thou knowe the treuthe of tho wordis, of whiche thou art lerned.
that thou mayest know the certainty of the things wherein thou wast instructed.
por ke vi povu scii la certecon pri la aferoj, pri kiuj vi estas instruita.
Ettäs ymmärtäisit selkiästi niiden asiain vahvan totuuden, joista sinä opetettu olet.
että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.
opdat gij de zekere waarheid moogt erkennen van de leer waarin gij onderwezen zijt.
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit.
Afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été informé.
afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
afin que tu reconnaisses la vérité des récits qui ont fait la matière de ton instruction.
Afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit.
afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
pour que tu reconnaisses la solidité des enseignements que tu as reçus.
afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements que tu as reçus.
Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehren überzeugen, in denen du unterrichtet worden bist.
auf daß du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist.
auf daß du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennest, in welchen du unterrichtet worden bist.
damit du dich von der Gewißheit der Geschichten, die du in deinem Unterricht erfuhrst, überzeugen könnest.
auf daß du gewissen. Grund erfahrest der Lehre, in welcher du unterrichtet bist.
auf das du gewissen Grund erfahrest der Lehre, in welcher du unterrichtet bist.
Auf daß du über die Worte, in denen du unterrichtet worden, Gewißheit erfahrest.
Damit du Gewißheit erlangest über die Lehren, in welchen du unterwiesen bist.
ki teni ŋan bandi ke ŋan den baa ya bangima tie moamoani cain.
Yeni, a ba bandi ŋan ga ya bangima mɔmɔni cain.
ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ινα επιγνως περι ων κατηχηθης λογων την ασφαλειαν
ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.
કેમ કે જે વાતો તને શીખવવામાં આવી છે, તેઓની સત્યતા તું જાણે.
Konsa wa kapab rekonèt tou sa yo te moutre ou yo se verite yo ye.
I ike oe i ka oiaio o ua mau mea la i aoia'ku ai oe.
למען תדע קשט האמרים אשר חנכת בם׃
कि तू यह जान ले, कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है, कैसी अटल हैं।
Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, a melyekre taníttatál.
Kayatko nga mammoam ti kinasigurado dagiti banbanag nga naisuro kenka.
Saya melakukan itu, supaya Tuan tahu bahwa apa yang telah diajarkan kepada Tuan memang benar.
Kina uhume kumanya itai ankani naumanyisigwe.
acciocchè tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate.
perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate.
テオピロ閣下よ、汝の教へられたる事の慥なるを悟らせん爲に、これが序を正して書き贈るは善き事と思はるるなり。
それは,学ばれた事柄が確実なものであることを知っていただくためです。
すでにお聞きになっている事が確実であることを、これによって十分に知っていただきたいためであります。
それによって、すでに教えを受けられた事がらが正確な事実であることを、よくわかっていただきたいと存じます。
是汝をして教へられし教の確實なるを暁らしめん為なり。
ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
Koleleki utule okumenya echimali che emisango jinu weigisibhwe.
Inave vwinogwa ulumanye uvwa yihwe li vwa mbombo iyumanyile.
Ili kwamba abhwesiajhi kumanya ukweli ghwa mambo ghaufundisibhu.
이는 각하로 그 배운 바의 확실함을 알게 하려 함이로다
Nga oru ma inge kom in mau etu na pwaye ke ma nukewa ma lutiyuk kom kac.
Ili ku pangila kuti mwi zive vuniti vwezo zintu zimu va lutwa.
ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.
ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.
ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.
ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.
ut cognoscas eorum verborum de quibus eruditus es veritatem
ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.
Ka tu vari atzīt to īsteno mācības patiesību, kas tev mācīta.
mba hahafantaranao tsara fa mafy orina ny teny izay nampianarina anao.
അത് ക്രമമായി എഴുതുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ആദിമുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു.
यासाठी की ज्या गोष्टींचे शिक्षण आपल्याला मिळाले आहे त्यांचा निश्चितपणा आपण पूर्णपणे जाणावा.
nkupinga na mmwe muumanye ukweli gwa yowe innjigenywe ila.
အ​ရှင်​ဖတ်​ရှု​နိုင်​ရန်​အ​စီ​အ​စဉ်​ညီ​ညွတ်​သည့် ကျမ်း​စောင်​ကို​ပြု​စု​ရ​သော်​ကောင်း​မည်​ဟု​ယူ​ဆ အပ်​ပါ​သည်။ အ​ရှင်​ကြား​သိ​ခဲ့​သော​အ​ကြောင်း အ​ရာ​များ​ကို​စုံ​လင်​စွာ​အ​ရှင့်​အား​သိ​စေ​လို သော​ကြောင့်​ဤ​ကျမ်း​ကို​ပြု​စု​ရ​ခြင်း​ဖြစ်​ပါ​သည်။
စေ့စေ့ဖွေရှာလိုက်စစ်ပြီးလျှင်၊ ကိုယ်တော်သင်ပြီးသောအကြောင်းအရာတို့ကိုသည် ဧကန်အမှန် ဖြစ် ကြောင်းကို ကိုယ်တော်သိစေခြင်းငှါ အစဉ်အတိုင်းရေးထား၍ ကြားလိုက်မည်အကြံရှိပါ၏၊ အလွန်မြတ်သော သော်ဖိလု။
Kia matau ai koe ki te tuturutanga o nga mea i whakaakona ai koe.
ukuze wazi iqiniso ngalezozinto ozifundisiweyo.
Linga wete uwese tanga ukweli wa makowe gaupundishilwe.
त्यसैले, तपाईंलाई सिकाइएको सत्‍यताबारे यी कुराहरू तपाईंलाई थाहा होस् ।
forat du kan lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er oplært i.
so du kann sjå kor truverdig ho er den soga som du hev høyrt.
ଯେପରି ଆପଣ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ନିଶ୍ଚୟତା ଜାଣି ପାରନ୍ତି ।
ਕਿ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ।
تا صحت آن کلامی که در آن تعلیم یافته‌ای دریابی.
Pwe komui en asa duen meakan me komui aleer, me pung melel.
Pwe komui en aja duen meakan me komui aleer, me pun melel.
Abyś poznał pewność tych rzeczy, których cię nauczono.
Abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono.
para que conheças a certeza das coisas de que foste ensinado.
Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado.
Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado.
Quero que você saiba a verdade daquilo que outros ensinaram a você.
Ćerđum adava te šaj ove uverime dai čače sa adava so sikliljan e Mesijasere dživdipastar.
gajda aveja sigurno kaj si okova sikavipe savo primisardan pouzdano.
Gija ka ave uverimo da okova so sikade tut tare Hristoso đuvdipe si čačipe.
Aša să fij siguran šă să poc arăta šă să spuj dă ănkriđală dă vorbilje dă šje u fost ănvăcat kă ăj aje anume.
aša osă fi siguran k aja če je ta văcat istina.
Ma ama' o mumuhere, saa fo atahori ra d'ui' naa, nda dud'ui peko-leleko' sa. Basa naa ra, teb'e-teb'e' dad'i!
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен.
Opate amanye elyoli emambo gala gohasambelezewe.
Да познаш темељ оних речи којима си се научио.
Da poznaš temelj onijeh rijeèi kojima si se nauèio.
kuti muzive chokwadi chezvinhu zvamakadzidziswa.
да разумееши, о нихже научился еси словесех утверждение.
da lahko spoznaš zagotovost o teh stvareh, o katerih si bil poučen.
Da spoznaš gotovost rečî, kterih si se naučil.
inaad garatid hubniintii hadalkii lagu baray.
para que conozcas la seguridad de las cosas en las cuales has sido enseñado.
He hecho esto, querido Teófilo para que puedas estar seguro de que las cosas que se te enseñaron son completamente fiables.
Para que conozcas la verdad de las cosas, en las cuales has sido enseñado.
Para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado.
Para que conozcas la verdad de las cosas, en las cuales has sido enseñado.
Para que conozcas bien la verdad de aquellas cosas sobre las cuales te enseñaron.
Ili kwamba uweze kujua ukweli wa mambo uliyofundishwa.
ili nawe uweze kujionea mwenyewe ukweli wa mambo yale uliyofundishwa.
så att du kan inse huru tillförlitliga de stycken äro, i vilka du har blivit undervisad.
Att du må förfara vissa sanningen om de stycker, der du om undervister äst.
Upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo.
Nang sa gayon ay malaman mo ang katotohanan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo.
அவைகளை சரியாக ஒழுங்குப்படுத்தி உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நல்லதாகத் தோன்றியது.
వాటన్నిటినీ క్రమపద్ధతిలో రాయడం మంచిదని నాకు అనిపించింది.
Koeʻuhi ke ke ʻilo hono moʻoni ʻoe ngaahi meʻa ko ia, ʻaia kuo akonekina ai koe.
Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.
щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився.
щоб знав певноту того, чого тебе навчено.
ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख़्तगी तुझे मालूम हो जाए।
بۇنىڭدىن مەقسەت، سىلى قوبۇل قىلغان تەلىملەرنىڭ مۇتلەق ھەقىقەت ئىكەنلىكىگە جەزم قىلىشلىرى ئۈچۈندۇر.
Буниңдин мәхсәт, сили қобул қилған тәлимләрниң мутләқ һәқиқәт екәнлигигә җәзм қилишлири үчүндур.
Buningdin meqset, sili qobul qilghan telimlerning mutleq heqiqet ikenlikige jezm qilishliri üchündur.
Buningdin mǝⱪsǝt, sili ⱪobul ⱪilƣan tǝlimlǝrning mutlǝⱪ ⱨǝⱪiⱪǝt ikǝnlikigǝ jǝzm ⱪilixliri üqündur.
để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.
để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn.
neke ulukagule ulwakyang'haani lwa mbombo sino ukavulanisivue.
Verse Count = 200