John 4:24

Perëndia është Frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet t’a adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën”.
ٱللهُ رُوحٌ. وَٱلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَٱلْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا».
ܪܘܚܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܤܓܕܝܢ ܠܗ ܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܕܢܤܓܕܘܢ
Հոգի է Աստուած, եւ նրա երկրպագուները պէտք է հոգով եւ ճշմարտութեամբ երկրպագեն»:
Աստուած Հոգի է, եւ իրեն երկրպագողներն ալ պէտք է որ երկրպագեն հոգիով ու ճշմարտութեամբ»:
ঈশ্বৰেই আত্মা আৰু তেওঁৰ ভজনা কৰা সকলে আত্মাৰে আৰু সত্যেৰে তেওঁক ভজনা কৰিব লাগে।”
Allah ruhdur və Ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir».
Iaincoa dun Spiritu: eta hura adoratzen dutenéc, spirituz eta eguiaz adoratu behar diné.
ঈশ্বর আত্মা; এবং যারা তাঁকে উপাসনা করে, তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।
Doue a zo Spered, hag eo ret d'ar re en azeul, e azeuliñ e spered hag e gwirionez.
Si Yuus, güiya Espiritu, ya y umadora güe, siempre jaadora güe y espiritu yan y minagajet.
ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎠᏓᏅᏙ; ᎾᏍᎩᏃ Ꮎ ᎠᎾᏓᏙᎵᏍᏓᏁᎯ ᏧᎾᏓᏅᏙ ᎠᎴ ᏚᏳᎪᏛ ᏧᏅᏙᏗ ᎤᎾᏓᏙᎵᏍᏓᏁᏗ.
神是个灵,所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。
上帝是個靈,所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。」
ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.
ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲞⲨⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ.
Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju."
Bůh duch jest, a ti, kteříž se jemu modlí, v duchu a v pravdě musejí se modliti.
Gud er Ånd, og de, som tilbede ham, bør tilbede i Ånd og Sandhed."
God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten in geest en waarheid aanbidden.
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
God is Spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
God is a Spirit: and they that worship him must worship in spirit and truth.
God is Spirit: then let his worshippers give him worship in the true way of the spirit.
God is Spirit. And so, those who worship him must worship in spirit and in truth.”
God [is] a spirit; and they who worship him must worship [him] in spirit and truth.
God is a spirit; and they that adore him, must adore him in spirit and in truth.
God is Spirit, so worshipers must worship in spirit and in truth.”
God is a Spirite, and they that worship him, must worship him in spirit and trueth.
God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.”
God [is] a Spirit: and they that worship him must worship [him] in spirit and in truth.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
God is Spirit; and those who worship him must worship spiritually and truly.”
God is Spirit; and those who worship him must worship spiritually and truly.”
God is a Spirit: and they that worship him must worship in spirit and truth.
God is, spirit; and, they that worship him, in spirit and truth, must needs worship.
God is a spiritual being. So it is necessary that those who worship him must worship him as his Spirit [directs] and [according to God's] truth.”
God is Spirit; and those who worship him must worship spiritually and truly."
God is a sprete and they that worshippe him must worshippe him in sprete and trouthe.
God is Spirit, and the people who worship him must worship in spirit and truth.”
God is a Spirit: and they that worship him, must worship him in spirit and in truth.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
God is Spirit; and those who worship Him must bring Him true spiritual worship."
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.”
God is a spirit, and it bihoueth hem that worschipen hym, to worschipe in spirit and treuthe.
God [is] a Spirit, and those worshipping Him, in spirit and truth it doth behove to worship.'
Dio estas Spirito: kaj Liaj adorantoj devas adori Lin laŭ spirito kaj vero.
Jumala on Henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden pitää hengessä ja totuudessa häntä rukoileman.
Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa."
Een geest is God, en die Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden!
Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. "
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est esprit; et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité»
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Dieu est Esprit, et il faut que ses adorateurs L'adorent en esprit et en vérité. »
Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.»
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
denn Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten."
Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Gott ist ein Geist; und die Ihn anbeten, müssen Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Geist ist Gott, und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten.
πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
Πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.
πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
πνεῦμα ὁ θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ προσκυνεῖν δεῖ.
ઈશ્વર આત્મા છે અને જેઓ તેમને ભજે છે, તેઓએ આત્માથી તથા સચ્ચાઈથી તેમનું ભજન કરવું જોઈએ.'
Bondye, se Lespri li ye. Tout moun k'ap sèvi l', se pou yo sèvi l' nan lespri yo jan sa dwe fèt la.
He Uhane ke Akua; a o ka poe hoomana ia ia, he pono no lakou e hoomana aku ia ia me ka uhane a me ka oiaio.
परमेश्‍वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करनेवाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।”
Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.
Iddio è Spirito; perciò, conviene che coloro che l’adorano, l’adorino in ispirito e verità.
Iddio è spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in ispirito e verità.
神は靈なれば、拜する者も靈と眞とをもて拜すべきなり』
神は霊であられるので,その方を崇拝する人々は,霊と真理をもって崇拝しなければならない」 。
神は霊であるから、礼拝をする者も、霊とまこととをもって礼拝すべきである」。
神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊とまことによって礼拝しなければなりません。」
神は霊にて在せば、之を禮拝する人は、霊と實とを以て禮拝せざるべからず、と。
ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರುಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.
하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라'
God El Ngun, ac ku lun Ngun lal mukena pa oru mwet uh in alu nu sel ke pwaye.”
Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
spiritus est Deus et eos qui adorant eum in spiritu et veritate oportet adorare
Spiritus est Deus: et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
Dievs ir Gars, un kas To pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā.”
Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.
ദൈവം ആത്മാവ് ആകുന്നു; അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം.
देव आत्मा आहे; आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे.”
Pathen tah Mueihla ni. Te dongah amah aka bawk loh mueihla neh oltak ah bawk ham a kuek,” a ti nah.
ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည်၊ နံဝိညာဉ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
UNkulunkulu unguMoya; lalabo abamkhonzayo, bafanele ukukhonza ngomoya langeqiniso.
Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.
Gud er ånd, og dei som tilbed honom, lyt tilbeda i ånd og sanning.»
ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਚਿਆਈ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
خدا روح است و هر‌که او را پرستش کند می‌باید به روح و راستی بپرستد.»
Ngen eu Kot, a me kaudok ong i, ren kaudokki Ngen o melel.
Nen eu Kot, a me kaudok on i, ren kaudokki Nen o melel.
Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie.
Bóg [jest] duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá [-lo] em espírito e em verdade.
Deus é Espirito, e importa que os que o adoram o adorem em espirito e em verdade.
Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade.
Deus é um ser espiritual. Portanto, é preciso que aqueles que O adorarem O adorem como [mandar ]o Espírito dele e [conforme ]a verdade de [Deus/minha ]verdade”.
Huu Lamatualain naa, Dula-dale'. De atahori mana be'utee neu E musi be'utee tungga Dula-dalen, ma tungga matetu' a.”
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Бог је Дух; и који Му се моле, духом и истином треба да се моле.
Bog je duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.
Mwari Mweya; neavo vanomunamata vanofanira kunamata mumweya nemuchokwadi.
дух (есть) Бог: и иже кланяется Ему, духом и истиною достоит кланятися.
Bog je Duh: tisti pa, ki ga obožujejo, ga morajo oboževati v duhu in v resnici.“
Bog je duh; in kteri ga molijo, morajo v duhu in resnici moliti.
Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en Espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Dios es Espíritu, así que los adoradores deben adorar en Espíritu y en verdad.”
Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es menester que le adoren.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Dios es Espíritu: entonces que sus adoradores le den culto verdadero conforme al Espíritu de Dios.
Mungu ni Roho, na watu wataweza tu kumwabudu kweli kwa nguvu ya Roho wake.”
Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning."
Gud är en Ande; och de honom tillbedja, skola tillbedja honom i Andanom, och i sanningen.
Ang Dios ay Espiritu: at ang mga sa kaniya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார், அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் ஆவியோடும், உண்மையோடும் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்றார்.
దేవుడు ఆత్మ కాబట్టి ఆయనను ఆరాధించే వారు ఆత్మతో, సత్యంతో ఆరాధించాలి.”
Ko e ʻOtua ko e Laumālie: pea ko kinautolu ʻoku hū kiate ia, ʻoku totonu ke hū ʻi he laumālie mo e moʻoni.”
Бог є Дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись.
Дух - Бог, і хто покланяєть ся Йому, духом і правдою мусить покланятись.
ख़ुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके इबादतघर रूह और सच्चाई से इबादत करें।”
Ðức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.
Verse Count = 158