1-Peter 5:11

Atij i qoftë lavdia dhe pushteti për shekuj të shekujve. Amen. (aiōn g165)
لَهُ ٱلْمَجْدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمِينَ. (aiōn g165)
ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ (aiōn g165)
Իրե՛ն են փառքը եւ զօրութիւնը դարէ դար՝՝: Ամէն: (aiōn g165)
তেওঁৰ পৰাক্ৰম চিৰকাল হওক। আমেন। (aiōn g165)
Qüdrət əbədi olaraq Onun olsun! Amin. (aiōn g165)
Hari gloria eta indar secula seculacotz. Amen. (aiōn g165)
অনন্তকাল ধরে যুগে যুগে তাঁরই পরাক্রম হোক। আমেন। (aiōn g165)
ᎾᏍᎩ ᎤᏤᎵ ᎨᏎᏍᏗ ᎦᎸᏉᏗᏳ ᎨᏒ ᎠᎴ ᎤᎬᏫᏳᎯ ᎨᏒ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎵᏍᏆᏗᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ. ᎡᎺᏅ. (aiōn g165)
愿权能归给他,直到永永远远。阿们! (aiōn g165)
願權能歸給他,直到永永遠遠。阿們! (aiōn g165)
ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. (aiōn g165)
ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. (aiōn g165)
Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen. (aiōn g165)
Jemuž sláva a císařství na věky věků. Amen. (aiōn g165)
Ham tilhører Magten i Evighedernes Evigheder! Amen. (aiōn g165)
Hem is de kracht in de eeuwen der eeuwen. Amen! (aiōn g165)
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (aiōn g165)
To him is the glory and the dominion into the ages of the ages. Truly. (aiōn g165)
To him be the power for the ages (aiōn g165) of the ages (aiōn g165). Amen.
To him [be] the dominion for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
His is the power for ever. So be it. (aiōn g165)
To him be glory and dominion forever and ever. Amen. (aiōn g165)
to him [be] the glory and the might for the ages of the ages. Amen. (aiōn g165)
To him be glory and empire for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be power forever and ever! Amen. (aiōn g165)
To him be glory and dominion for euer and euer, Amen. (aiōn g165)
To him [be] glory and dominion for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
His is the dominion forever and ever; Amen. (aiōn g165)
To him be the power forever. Amen. (aiōn g165)
To him be the power forever. Amen. (aiōn g165)
To him be the power forever. Amen. (aiōn g165)
To him be the power forever. Amen. (aiōn g165)
To him be the power forever. Amen. (aiōn g165)
To him be the power forever. Amen. (aiōn g165)
To him be ascribed dominion for ever. Amen. (aiōn g165)
To him be ascribed dominion for ever. Amen. (aiōn g165)
To him [be] the dominion for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
Unto him, be the dominion, unto the ages. Amen! (aiōn g165)
[I pray/desire that] he will [rule] powerfully forever. (May it be so!/Amen!) (aiōn g165)
To him be ascribed dominion for ever. Amen. (aiōn g165)
To him be the dominion forever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be glory and dominion for ever and ever. Amen. (aiōn g165)
To Him be all power unto the Ages of the Ages! Amen. (aiōn g165)
To him be the glory and the power forever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be the glory and the power forever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be the glory and the power forever and ever. Amen. (aiōn g165)
To him be the glory and the power forever and ever. Amen. (aiōn g165)
To hym be glorie and lordschip, in to worldis of worldis. Amen. (aiōn g165)
to Him [is] the glory, and the power -- to the ages and the ages! Amen. (aiōn g165)
Al Li estu la potenco por ĉiam kaj eterne. Amen. (aiōn g165)
Sille olkoon kunnia ja väkevyys ijankaikkisesta ijankaikkiseen! amen. (aiōn g165)
Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen. (aiōn g165)
Hem zij de glorie en de heerschappij tot in alle eeuwigheid! Amen. (aiōn g165)
A lui soient la gloire et la puissance aux siècles des siècles! Amen! (aiōn g165)
À lui [la gloire et] la puissance, aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
A lui soit la gloire et la force, aux siècles des siècles, Amen! (aiōn g165)
À lui soit la puissance aux siècles des siècles! Amen! (aiōn g165)
A lui soient la gloire et la puissance aux siècles des siècles. Amen! (aiōn g165)
A lui soient la gloire et la force aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
A Lui soit le pouvoir, pour les siècles. Amen! (aiōn g165)
A lui soit la force aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
A lui soit la puissance, aux siècles des siècles! Amen. (aiōn g165)
Ihm gebührt Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeiten. Amen. (aiōn g165)
Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
Sein ist die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. (aiōn g165)
Demselbigen sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. (aiōn g165)
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. (aiōn g165)
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. (aiōn g165)
αυτω το κρατος εις τους αιωνας αμην (aiōn g165)
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αμην (aiōn g165)
αὐτῷ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. (aiōn g165)
તેમને સદાસર્વકાળ સત્તા હોજો, આમીન. (aiōn g165)
Se pou li tout pouvwa a, depi tout tan ak pou tout tan. Amèn. (aiōn g165)
Ia ia no ka hoonaniia, a me ke aupuni mau loa i ke ao pau ole. Amene. (aiōn g165)
उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। (aiōn g165)
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. (aiōn g165)
A lui sia la gloria, e l’imperio, ne’ secoli de’ secoli. Amen. (aiōn g165)
A lui sia l’imperio, nei secoli dei secoli. Amen. (aiōn g165)
願はくは權力世々限りなく神にあれ、アァメン。 (aiōn g165)
この方に,栄光と力がいつまでもありますように。アーメン。 (aiōn g165)
どうか、力が世々限りなく、神にあるように、アァメン。 (aiōn g165)
どうか、神のご支配が世々限りなくありますように。アーメン。 (aiōn g165)
光榮と主権と世々之に歸す、アメン。 (aiōn g165)
ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. (aiōn g165)
권력이 세세무궁토록 그에게 있을찌어다 아멘 (aiōn g165)
God pa leum fin ma nukewa nwe tok ma pahtpat! Amen. (aiōn g165)
Ipsi gloria, et imperium in sæcula sæculorum. Amen. (aiōn g165)
Ipsi gloria, et imperium in sæcula sæculorum: Amen. (aiōn g165)
Ipsi gloria, et imperium in sæcula sæculorum: Amen. (aiōn g165)
Ipsi gloria, et imperium in sæcula sæculorum. Amen. (aiōn g165)
ipsi imperium in saecula saeculorum amen (aiōn g165)
Ipsi gloria, et imperium in saecula saeculorum: Amen. (aiōn g165)
Tam lai ir gods un vara mūžīgi mūžam. Āmen. (aiōn g165)
Ho Azy anie ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena. (aiōn g165)
ആധിപത്യം എന്നെന്നേക്കും അവനുള്ളത്. ആമേൻ. (aiōn g165)
त्याचा पराक्रम युगानुयुग आहे. आमेन. (aiōn g165)
Thaomnah tah Amah taengah kumhal duela om saeh. Amen. (aiōn g165)
ထိုဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းအသရေ အစွမ်းသတ္တိရှိတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။ (aiōn g165)
Kakube kuye inkazimulo lamandla kuze kube nini lanini. Ameni. (aiōn g165)
ham tilhører makten i all evighet. Amen. (aiōn g165)
Honom høyrer magti til i all æva. Amen. (aiōn g165)
ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର । ଆମେନ୍‍ । (aiōn g165)
ਪਰਾਕਰਮ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। (aiōn g165)
او را تا ابدالاباد جلال وتوانایی باد، آمین. (aiōn g165)
I me udan manaman potopoteta! Amen. (aiōn g165)
I me udan manaman potopoteta! Amen. (aiōn g165)
Jemu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. (aiōn g165)
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. (aiōn g165)
A ele seja o poder para todo o sempre. Amém! (aiōn g165)
A elle seja a gloria e o poderio para todo o sempre. Amen. (aiōn g165)
A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. amém. (aiōn g165)
Oro que ele governe poderosamente para sempre. Amém/Que seja assim. (aiōn g165)
Ata to'e fo basa koasa sia Lamatua' liman losa doo ndu'u-d'oon. Teb'e! (aiōn g165)
Ему слава и держава во веки веков. Аминь. (aiōn g165)
Њему слава и држава ва век века. Амин. (aiōn g165)
Njemu slava i država va vijek vijeka. Amin. (aiōn g165)
Kwaari ngakuve kubwinya nesimba kusvikira rinhi narinhi. Ameni. (aiōn g165)
Тому слава и держава во веки веков. Аминь. (aiōn g165)
Njemu bodi slava in gospostvo na veke vekov. Amen. (aiōn g165)
Njemu slava in moč na vekov veke! Amen. (aiōn g165)
Weligiis iyo weligiisba xoogga isagaa leh. Aamiin. (aiōn g165)
A él sea gloria e imperio para siempre. Amén. (aiōn g165)
El poder sea suyo, por siempre y para siempre. Amén. (aiōn g165)
A él la gloria, y el imperio para siempre. Amén. (aiōn g165)
A él sea gloria é imperio para siempre. Amén. (aiōn g165)
A él sea gloria, é imperio para siempre. Amen. (aiōn g165)
A sea el poder y la gloria para siempre. Que así sea. (aiōn g165)
Kwake uwe uwezo milele! Amina. (aiōn g165)
Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen. (aiōn g165)
Honom vare ära, och magt evinnerliga. Amen. (aiōn g165)
Sumasakaniya nawa ang paghahari magpakailan man. Siya nawa. (aiōn g165)
அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். (aiōn g165)
ఆయనకే ప్రభావం శాశ్వతంగా కలుగు గాక. ఆమేన్‌. (aiōn g165)
Ke ʻiate ia ʻae ongoongolelei mo e pule ʻo taʻengata pea taʻengata. ʻEmeni. (aiōn g165)
Йому слава та влада на вічні віки, амінь. (aiōn g165)
Йому слава і держава по вічні віки. Амінь. (aiōn g165)
हमेशा से हमेशा तक उसी की सल्तनत रहे। आमीन। (aiōn g165)
Nguyền xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng! A-men. (aiōn g165)
Nguyền xin quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng! A-men. (aiōn g165)
Verse Count = 151