Luka 12

1 Medtem ko je bila tam skupaj zbrana brezštevilna množica ljudstva, do take mere, da so stopali drug po drugem, je najprej pričel govoriti svojim učencem: „Pazite se kvasa farizejev, ki je hinavščina. 2 Kajti nič ni prikrito, kar ne bo razkrito; niti skrito, kar se ne bo izvedelo. 3 Zatorej karkoli ste govorili v temi, bo slišano na svetlobi; in to, kar ste govorili v sobicah na ušesa, bo razglašeno na hišnih strehah. 4 Vam, svojim prijateljem, pa pravim: ‚Ne bojte se teh, ki ubijejo telo in nató ne morejo nič več storiti.‘ 5 Toda posvaril vas bom, koga se bojte: ‚Bojte se njega, ki ima, potem ko je ubil, oblast, da vrže v pekel.‘Da, pravim vam: ‚Bojte se ga.‘ (Geenna g1067) 6 Ali ni pet vrabcev prodanih za dva novčiča, pa niti eden izmed njih ni pozabljen pred Bogom? 7 Toda celó vsi lasje vaše glave so prešteti. Ne bojte se torej: vredni ste več kakor mnogo vrabcev. 8 Prav tako vam pravim: ‚Kdorkoli me bo priznal pred ljudmi, njega bo prav tako Sin človekov priznal pred Božjimi angeli: ‘ 9 toda kdor me zanika pred ljudmi, bo zanikan pred Božjimi angeli. 10 Kdorkoli pa bo govoril besedo zoper Sina človekovega, mu bo odpuščeno: toda tistemu, ki preklinja proti Svetemu Duhu, ne bo odpuščeno. 11 In ko vas privedejo v sinagoge in k sodnikom in oblastem, se ne vznemirjate in ne skrbite kakšno ali katero besedo boste odgovorili ali kaj boste rekli: 12 kajti Sveti Duh vas bo v tej isti uri poučil, kaj morate reči.“ 13 Eden iz skupine pa mu je rekel: „Učitelj, spregovori mojemu bratu, naj dediščino deli z menoj.“ 14 Rekel mu je: „Človek, kdo me je naredil sodnika ali delivca nad vama?“ 15 In rekel jim je: „Pazite in čuvajte se pohlepnosti: kajti bistvo človeškega življenja ni v obilju stvari, ki jih poseduje.“ 16 In povedal jim je prispodobo, rekoč: „Zemlja nekega bogataša je obilno obrodila: 17 in mislil si je sam pri sebi, rekoč: ‚Kaj bom storil, ker nimam prostora, kamor bi spravil svoje sadove?‘ 18 Pa je rekel: ‚To bom storil: podrl bom svoje skednje in zgradil večje; in tja bom spravil vse svoje sadove in svoje dobrine.‘ 19 Svoji duši pa bom rekel: ‚Duša, veliko dobrin imaš spravljenih za mnogo let; vzemi si svoj počitek, jej, pij in bodi vesela.‘ 20 Toda Bog mu je rekel: ‚Ti bedak, to noč bo tvoja duša zahtevana od tebe: čigave bodo potem te stvari, ki si jih priskrbel?‘ 21 Tak je kdor zaklade shranjuje zase, ni pa bogat pred Bogom.“ 22 Svojim učencem pa je rekel: „Zatorej vam jaz pravim: ‚Ne vznemirjajte se in ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli; niti za telo, kaj boste oblekli. 23 Življenje je več kakor hrana in telo je več kakor oblačilo. 24 Preudarite o krokarjih: kajti niti ne sejejo niti ne žanjejo; kateri nimajo niti skladišča niti skednja; pa jih Bog hrani: kako silno ste vi boljši kakor perjad? 25 In kateri izmed vas lahko z vznemirjanjem in skrbmi svoji postavi doda en komolec? 26 Če torej niste zmožni storiti to stvar, ki je najmanj pomembna, zakaj se vznemirjate in skrbite za ostalo? 27 Preudarite o lilijah kako rastejo: ne garajo, ne predejo; in vendar vam jaz pravim, da Salomon v vsej svoji slavi ni bil oblečen kakor ena izmed teh. 28 Če torej Bog tako oblači travo, ki je danes na polju in je jutri vržena v peč; kako mnogo bolj bo oblačil vas, oh vi maloverni? 29 In ne iščite, kaj boste jedli ali kaj boste pili niti ne bodite dvomljivega mišljenja. 30 Kajti za vsemi temi stvarmi povprašujejo narodi sveta: vaš Oče pa ve, da imate potrebo za temi stvarmi. 31 Toda vi raje iščite Božje kraljestvo; in vse te stvari vam bodo dodane. 32 Ne bojte se, mali trop; kajti dobra volja vašega Očeta je, da vam da kraljestvo. 33 Prodajte, kar imate in dajte miloščino; priskrbite si mošnje, ki ne ostarijo, zaklad v nebesih, ki ne izneveri, kjer se noben tat ne približa niti molj ne razkraja. 34 Kajti kjer je vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. 35 Naj bodo vaša ledja opasana in vaše svetilke prižgane; 36 vi sami pa podobni ljudem, ki čakajo na svojega gospodarja kdaj se bo vrnil s poroke; da kadar on pride in potrka, mu lahko takoj odprejo. 37 Blagoslovljeni so tisti služabniki, katere bo gospodar, ko pride, našel čuječe: resnično, jaz vam pravim, da se bo opasal in jih primoral, da se usedejo k obedu in bo prišel naprej ter jim stregel. 38 In če bo prišel ob drugi straži ali če pride ob tretji straži in jih najde takó, blagoslovljeni so tisti služabniki. 39 In vedite to, da če bi hišni oče vedel katero uro bi prišel tat, bi stražil in ne bi dovolil, da bi bila njegova hiša vlomljena. 40 Bodite torej tudi vi pripravljeni: kajti Sin človekov prihaja ob uri, za katero ne mislite.‘“ 41 Potem mu je Peter rekel: „Gospod, govoriš to prispodobo nam ali celó vsem?“ 42 Gospod pa je rekel: „Kdo je potem tisti zvesti in modri oskrbnik, ki ga bo njegov gospodar naredil za vladarja nad njegovo družino, da jim ob pravšnjem obdobju da njihove deleže hrane? 43 Blagoslovljen je tisti služabnik, ki ga bo njegov gospodar, ko pride, našel tako početi. 44 Resnično vam povem, da ga bo naredil za vladarja nad vsem, kar ima. 45 Toda če pa ta služabnik v svojem srcu reče: ‚Moj gospodar odlaša svoj prihod; ‘in bo pričel pretepati sluge in dekle, jesti in piti ter biti pijan; 46 bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje in ob uri, ki se je ne zaveda in ga bo razsekal narazen ter mu določil njegov delež z neverniki. 47 In ta služabnik, ki je poznal voljo svojega gospodarja in se ni pripravil niti ni storil glede na njegovo voljo, bo pretepen z mnogimi udarci biča. 48 Toda kdor ni vedel, pa je zagrešil stvari vredne bičanja, bo pretepen z malo udarci biča. Kajti komurkoli je mnogo dano, se bo od njega mnogo zahtevalo; in komur so ljudje mnogo izročili, od njega bodo terjali tem več. 49 Prišel sem, da pošljem ogenj na zemljo; in kako si želim, da bi bil že prižgan? 50 Toda imam krst, s katerim bi krščeval; in kako sem omejen, dokler se to ne dovrši! 51 Mislite, da sem prišel, da dam mir na zemljo? Povem vam: ‚Ne; temveč prej razkol: 52 kajti odslej jih bo v eni hiši pet razdeljenih, trije proti dvema in dva proti trem. 53 Oče bo razdeljen proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčerki in hčerka proti materi; tašča proti snahi in snaha proti njeni tašči.‘ 54 Množici pa je rekel tudi: ‚Ko vidite oblak dvigati se iz zahoda, nemudoma pravite: ‚Dež prihaja; ‘in tako se zgodi. 55 In ko vidite pihati južni veter, pravite: ‚Vroče bo; ‘in tako se pripeti. 56 Vi hinavci, lahko razpoznate obličje neba in zemlje; toda kako to, da ne razpoznate tega časa? 57 Da in zakaj celó sami od sebe ne sodite kar je prav? 58 Ko greš s svojim nasprotnikom k oblastniku, ko si še na poti, se posveti prizadevanju, da boš lahko osvobojen pred njim; da te ne bi privlekel k sodniku in sodnik te izroči častniku, častnik pa te vrže v ječo. 59 Povem ti; ne boš odšel od tam, dokler ne plačaš tudi zadnjega kovanca.“