ⲖⲞⲨⲔⲞⲚ 1

1 ⲁ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲩϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉ⳿ⲥϧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ. 2 ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ. 3 ⲅ̅ ⲁⲥⲣⲁⲛⲏⲓ ϩⲱ ⳿ⲉⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲉ ⲉⲟⲫⲓⲗⲉ. 4 ⲇ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲭⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. 5 ⲉ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉ ⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲁⲃⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ. 6 ⲋ̅ ⲛⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲓ⳿ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ. 7 ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲣⲏⲛ ⲧⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲁⲩⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲃ̅ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. 8 ⲏ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ϧⲉⲛ ϯⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ. 9 ⲑ̅ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲁ ⲡⲓⲱⲡ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪. 10 ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ. 11 ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ. 12 ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲩϩⲟϯ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ. 13 ⲓ̅ⲅ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉⲕⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲕ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲓⲥⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ. 14 ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲱⲡⲓ ⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ. 15 ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲩⲥⲓⲕⲉⲣⲁ ⳿ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ. 16 ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲡⲟⲩⲛⲟⲩϯ. 17 ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲓ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲧⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛϩⲁⲛⲓⲟϯ ⳿ⲉⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ. 18 ⲓ̅ⲏ̅ ⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ϯⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. 19 ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲫⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲛⲁⲓ. 20 ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲉⲕ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲕⲭⲱ ⳿ⲛⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. 21 ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ. 22 ⲕ̅ⲃ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥϭⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϥⲟϩⲓ ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲟ. 23 ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ. 24 ⲕ̅ⲇ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϩⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. 25 ⲕ̅ⲉ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲁⲓϥ ⲏⲓ ⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁϣⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. 26 ⲕ̅ⲋ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁϩⲋ̅ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. 27 ⲕ̅ⲍ̅ ϩⲁ ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ. 28 ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲁⲥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙⲉ. 29 ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲡⲁⲓⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ. 30 ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁⲣⲉϫⲓⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ. 31 ⲗ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲣⲁⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. 32 ⲗ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ. 33 ⲗ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ϧⲁ⳿ⲉ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ. (aiōn g165) 34 ⲗ̅ⲇ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡⲓⲇⲏ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲁⲓ ⲁⲛ. 35 ⲗ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣϧⲏ ⲓⲃⲓ ⲉⲣⲟ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲁⲥϥ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ. 36 ⲗ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲉⲥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏ ⲥ ⲁⲥⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲱⲥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧϧⲉⲗⲗⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲥⲙⲁϩⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⲡⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲧϭⲣⲏⲛ. 37 ⲗ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲓ ⲛⲁⲧϫⲟⲙ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ. 38 ⲗ̅ⲏ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ϯⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 39 ⲗ̅ⲑ̅ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥϣⲉ ⲛⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲓⲏⲥ ⳿ⲉⲡⲓⲓⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁ. 40 ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ. 41 ⲙ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ. 42 ⲙ̅ⲃ̅ ⲩⲟϩ ⲁⲥⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲧⲉ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲛⲉϫⲓ. 43 ⲙ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲁϫ̅ⲥ̅ ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ. 44 ⲙ̅ⲇ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛ ⲛⲁⲙⲁϣϫ ⲁϥⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲛⲉϫⲓ. 45 ⲙ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲥ ⳿ⲛⲑⲏ ⲉⲧⲁⲥⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲏ ⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪. 46 ⲙ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϭⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲠ⳪. 47 ⲙ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁ ⲡⲁⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯ ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ. 48 ⲙ̅ⲏ̅ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲃⲱⲕⲓ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲏⲣⲟⲩ. 49 ⲙ̅ⲑ̅ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲑⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 50 ⲛ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ϣⲁ ϩⲁⲛϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏ. 51 ⲛ̅ⲁ̅ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϫⲫⲟⲓ ⲁϥϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ. 52 ⲛ̅ⲃ̅ ⲁϥⲣⲱϧⲧ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ. 53 ⲛ̅ⲅ̅ ⲛⲏⲉⲧϩⲟⲕⲉⲣ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲟⲩⲥⲓ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁⲟ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ. 54 ⲛ̅ⲇ̅ ⲁϥϯ ⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲓ. 55 ⲛ̅ⲉ̅ ⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ. (aiōn g165) 56 ⲛ̅ⲋ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲁⲃⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ. 57 ⲛ̅ⲍ̅ ⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲥⲙⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ. 58 ⲛ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲁ Ⲡ⳪ ⲉⲣ ⲡⲉϥⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲡⲉ. 59 ⲛ̅ⲑ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁϩⲏ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲍⲁ ⲭⲁⲣⲓⲁⲥ. 60 ⲝ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲉϥⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ. 61 ⲝ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲁⲛ. 62 ⲝ̅ⲃ̅ ⲁⲩϭⲱⲣⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲁⲭ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ. 63 ⲝ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲓⲛⲁⲕⲓⲥ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ. 64 ⲝ̅ⲇ̅ ⲁ ⲣⲱϥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϯϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲉϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ. 65 ⲝ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲓⲓⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁ. 66 ⲝ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ. 67 ⲝ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. 68 ⲝ̅ⲏ̅ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲁϥϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. 69 ⲝ̅ⲑ̅ ⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩⲧⲁⲡ ⳿ⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉϥ⳿ⲁⲗⲟⲩ. 70 ⲟ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲑⲟⲩⲁⲃ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉⲛⲉϩ. (aiōn g165) 71 ⲟ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ. 72 ⲟ̅ⲃ̅ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. 73 ⲟ̅ⲅ̅ ⲡⲓⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ. 74 ⲟ̅ⲇ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁⲛ ⲛⲁⲧⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉⲁⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. 75 ⲟ̅ⲉ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⲛⲛⲉⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲏⲣⲟⲩ. 76 ⲟ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲱⲓⲧ. 77 ⲟ̅ⲍ̅ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ. 78 ⲟ̅ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ. 79 ⲟ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ ϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ. 80 ⲡ̅ ⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ϩⲓ ⲛⲓϣⲁϥⲉⲩ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅