15Ecen eztuçue suiectionetaco spiritubat recebitu, berriz beldurretan içateco: baina recebitu duçue adoptionezco spiritua, ceinez oihu eguiten baitugu Abba, erran nahi baita, Aita.
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.