46Eta guertha cedin, hirur egunen buruän eriden baitzeçaten hura templean, iarriric cegoela doctoren artean, hæy behatzen çayela eta hec interrogatzen cituela.
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.