13Ecen haur harçaz testificatzen dut, ecen zelo handia duela çuengatic eta Laodicean, eta Hyerapolen diradenacgatic.
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.