27Eta peril da ez solament gure gauça descrida dadin, baina are Diana handiaren templea guehiagoric deus estima eztadin, eta deseguin eztadin haren maiestate Asia guciac eta munduac ohoratzen dutena.
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.