8Eta landatzen ari dena eta arregatzen ari dena, bat dirade: eta batbederac recebituren du bere saria bere trabailluaren araura.
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.