17ու նաւ մտնելով կ՚երթային ծովուն միւս կողմը՝ Կափառնայում: Արդէն մթնցած էր, բայց դեռ Յիսուս եկած չէր իրենց:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.