13Ուստի ժողվեցին, եւ տասներկու կողով լեցուցին այդ հինգ գարիէ նկանակներէն մնացած բեկորներով, որոնք ուտողներէն աւելցան:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.