4Ամուսնութիւնը թող պատուական համարուի բոլորէն, ու անկողինը՝ անարատ պահուի, քանի որ Աստուած պիտի դատէ պոռնկողներն ու շնացողները:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.