18Աղօթեցէ՛ք մեզի համար, որովհետեւ համոզուած ենք թէ ունինք բարի խղճմտանք ու կ՚ուզենք ամէն բանի մէջ վարուիլ պարկեշտութեամբ:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.