11քանի որ բանակավայրէն դուրս կ՚այրուին մարմինները այն կենդանիներուն, որոնց արիւնը կը տարուի սրբարանը՝ քահանայապետին միջոցով, մեղքի քաւութեան համար:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.