57ու քաղաքէն դուրս հանելով՝ քարկոծեցին զայն. եւ վկաները իրենց հանդերձները պահ դրին երիտասարդի մը ոտքերուն քով, որ կը կոչուէր Սօղոս:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.