30Երբ քառասուն տարին լրացաւ, Տէրոջ հրեշտակը երեւցաւ անոր Սինա լերան անապատին մէջ՝ մորենիի կրակի բոցով:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.