24Անիրաւուած տեսնելով Իսրայելացիներէն մէկը՝ պաշտպանեց զայն, եւ ընկճուածին վրէժը առաւ՝ զարնելով Եգիպտացին:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.