17Երբ մօտեցաւ ժամանակը խոստումին՝ որուն համար Աստուած երդում ըրած էր Աբրահամի, ժողովուրդը աճեցաւ ու բազմացաւ Եգիպտոսի մէջ՝
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.