34Երբ գիտցան թէ ան Հրեայ է, բոլորը միաբերան՝ գրեթէ երկու ժամ աղաղակեցին. «Մե՜ծ է Եփեսացիներուն Արտեմիսը»:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.