25անկէ ալ նաւարկեցին դէպի Անտիոք, ուրկէ Աստուծոյ շնորհքին յանձնարարուած էին այն գործին համար՝ որ կատարեցին:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.