8փառքով եւ անպատուութեամբ, վատ համբաւով թէ բարի համբաւով, մոլորեցուցիչներու պէս՝ բայց ճշմարտախօսներ,
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.