7Հետեւաբար՝ ընդհակառակը՝ պէտք է փոխարէնը ներել անոր ու մխիթարել զայն, որպէսզի այնպիսին չյուսալքուի չափազանց տրտմութենէն:
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.