بْنِ شَلُّومَ بْنِ صَادُوقَ بْنِ أَخِيطُوبَ٢2
Den zoon van Sallum, den zoon van Zadok, den zoon van Ahitub,
This chapter uses non-standard numbering, is mis-aligned with our Strongs references, and is currently unavailable.