Fjalët e urta 27

1 Mos u mburr me ditën e nesërme, sepse nuk di atë që mund të sjellë një ditë. 2 Le të të lëvdoj një tjetër dhe jo goja jote, një i huaj dhe jo buzët e tua. 3 Guri peshon dhe rëra është e rëndë, por zemërimi i budallait peshon më tepër se të dyja bashkë. 4 Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm, por kush mund t’i bëjë ballë xhelozisë? 5 Më mirë një qortim i hapur se një dashuri e fshehur. 6 Besnike janë plagët e një shoku, dhe të rreme të puthurat e një armiku. 7 Kush është i ngopur përçmon huallin e mjaltit; por për atë që ka uri çdo gjë e hidhur është e ëmbël. 8 Si zogu që endet larg folesë së tij, kështu është njeriu që endet larg shtëpisë së tij. 9 Vaji dhe parfumi gëzojnë zemrën, kështu bën ëmbëlsia e një shoku me këshillat e tij të përzërmërta. 10 Mos e braktis mikun tënd as mikun e atit tënd dhe mos shko në shtëpinë e vëllait tënd ditën e fatkeqësisë sate; është më mirë një që banon afër se sa një vëlla larg. 11 Biri im, ji i urtë dhe gëzo zemrën time, kështu do të mund t’i përgjigjem atij që përflet kundër meje. 12 Njeriu mendjemprehtë e shikon të keqen dhe fshihet, por naivët shkojnë tutje dhe ndëshkohen. 13 Merr rroben e atij që është bërë garant për një të huaj dhe mbaje si peng për gruan e huaj. 14 Ai që bekon të afërmin e tij me zë të lartë në mëngjes herët, do t’ia zënë si mallkim. 15 Pikëllimi i vazhdueshëm në një ditë shiu të madh dhe një grua grindavece i ngjasin njera tjetrës. 16 Kush arrin ta përmbajë, mban erën dhe zë vajin me dorën e tij të djathtë. 17 Hekuri mpreh hekurin, kështu njeriu mpreh fytyrën e shokut të tij. 18 Kush kujdeset për fikun do të hajë frytin e tij, dhe ai që i shërben zotit të tij do të nderohet. 19 Ashtu si në ujë fytyra pasqyron fytyrën, kështu zemra e njeriut e tregon njeriun. 20 Sheoli dhe Abadoni janë të pangopur, dhe të pangopur janë gjithashtu sytë e njerëzve. (Sheol h7585) 21 Poçja është për argjendin dhe furra për arin, kështu njeriu provohet nga lëvdata që merr. 22 Edhe sikur ta shtypje budallanë në një havan bashkë me grurë me dygeçin e tij, budallallëku nuk do të largohej prej tij. 23 Përpiqu të njohësh mirë gjendjen e deleve të tua dhe ki kujdes për kopetë e tua, 24 sepse pasuritë nuk zgjatin përherë, dhe as një kurorë nuk vazhdon brez pas brezi. 25 Kur merret bari i thatë dhe del bari i njomë dhe mblidhet forazhi i maleve, 26 qengjat do të furnizojnë rrobat e tua, cjeptë çmimin e një are 27 dhe dhitë mjaft qumësht për ushqimin tënd, për ushqimin e shtëpisë sate dhe për të mbajtur shërbëtoret e tua.