Esdra 7:23

23 Tërë ato që janë urdhëruar nga Perëndia i qiellit të zbatohen me zell për shtëpinë e Perëndisë të qiellit. Pse zemërimi duhet të bjerë mbi mbretërinë e mbretit dhe të bijve të tij?
This chapter uses non-standard numbering and may be mis-aligned with Strongs references and so is unavailable.