Esdra 7:22

22 deri në njëqind talenta argjendi, njëqind kore gruri, njëqind bate vere dhe njëqind bate vaji dhe kripë në sasi të pakufizuar.
This chapter uses non-standard numbering and may be mis-aligned with Strongs references and so is unavailable.