Esdra 7:21

21 Unë, mbreti Artasers, urdhëroj të gjithë arkëtarët e krahinës matanë Lumit: gjithçka që do të kërkojë prifti Ezdra, shkruesi i ligjit të Perëndisë të qiellit, t’i plotësohen menjëherë,
This chapter uses non-standard numbering and may be mis-aligned with Strongs references and so is unavailable.